Martina Vyskočilová - Osek

Martina Vyskočilová - Osek
Trenérka paměti 1. stupně
e-mail: knihovna(at)osek.cz
Pracuji v Městské knihovně Osek jako knihovnice.
Připravuji tréninky paměti pro Klub seniorů a v knihovně pro seniorskou veřejnost.
Více informací na e-mailu a webu.