Dílna knihovníků - trenérů paměti 2015

06.01.2015 11:42

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Město Litvínov, Městská knihovna v Litvínově a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 28. – 29. dubna 2015 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2015.


Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.


Program:

Úterý  28. dubna 2015 (12.00 – 17.00 hod.)

12.00 – 12.15 – Zahájení semináře – Mgr. Marcela Gűttnerová, ředitelka Městské knihovny Litvínov, zástupce města Litvínov

12.15 – 12.30 – Činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti v roce 2014 – Zdeňka Adlerová

12.30 – 14.00 – Text jako brána do vzpomínek – Jana Vejsadová (1,5 hod.)

14.00 – 14.30 přestávka

14.30 – 16.30 – Zuřiví opati Thomase Bradwardina: jak na cizí slova a jména –
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. (2 hod.)

16.30 – 17.00 – Prohlídka Městské knihovny Litvínov

 

Středa 29. dubna 2015 (8.30 – 14.30 hod.)

8.30 – 9.30 – Síla neuroplasticity a kognitivní trénink – Mgr. Martina Váňová, Memory Centrum Bratislava (1 hod.)

9.30 – 11.00 – Reminiscence - práce se vzpomínkami – Mgr. Jana Loosová (1,5 hod.)

11.00 – 11.30 – přestávka

11.30 – 14.30 – Trenérská dílna – osvědčené metody práce účastníků semináře

 

Místo konání: Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 Litvínov, www.knihovna-litvinov.cz
Maximální počet účastníků: 30
Účastnický poplatek: 150

Kontaktní osoba:
Mgr. Marcela Gűttnerová, e-mail: guttnerova(at)knihovna-litvinov.cz – na tento e-mail posílejte přihlášky!!!

 

Pozvánka + informace k ubytování v doc.