Hradecké Hrátky s pamětí

30.04.2013 11:43

Ve dnech 22. - 23. dubna 2013 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové již sedmý ročník Hrátek s pamětí, celostátního setkání knihovníků – trenérů paměti. Opět se tedy setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. - III. stupně.  Program semináře byl tradičně zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů.

 

Seminář zahájila ředitelka knihovny Mgr. Eva Svobodová. Poté vystoupila Zdeňka Adlerová, která ve svém příspěvku zhodnotila činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti za minulý rok a pohovořila také o navázání spolupráce se slovenskými knihovnami, kde se trénink paměti teprve rozbíhá. Jako další přednesl svůj příspěvek Václav Fořtík z pražského Centra nadání, který účastníky seznámil s fungováním kroužků zábavné logiky pro děti v knihovnách. Když se pan Fořtík rozhovořil o různých hrách, které je možné v kroužcích používat, přidala se, se svou „troškou do mlýna“, jedna z účastnic semináře Růžena Buchtová z Městské knihovny v Semilech a představila nám novou semilskou hru Cuts. Hra všechny zaujala natolik, včetně pana Fořtíka, že byla ihned vyzkoušena i prakticky.

 

Další přednáška se týkala využívání mentálních map a přednesla ji Dagmar Chytková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po malování mentálních map nastal čas na tradiční a velmi cennou součást semináře, a to výměnu praktických zkušeností. Protože byl program první den hodně nabitý, promluvily v rámci trenérských dílen pouze dvě účastnice. První byla Marcela Güttnerová z Městské knihovny v Litvínově, která předvedla grafické zpracování kalendáře v prezentaci. Jako druhá vystoupila Dagmar Strbíková z Městské knihovny v Kutné Hoře a ukázala, jak využít regionální literaturu pro malé i velké. První den semináře byl zakončen prohlídkou Studijní a vědecké knihovny a společnou večeří.

 

Druhý den semináře začal vystoupením slovenské kolegyně Evy Bajanové z Tekovské knižnice v Leviciach, která zde jako první proškolená knihovnice na Slovensku provádí tréninky paměti. Jako další předvedla metodu zapamatování si stanic pražského metra kolegyně z Městské knihovny ve Velvarech Anna Kratochvílová. Poté si účastníci semináře zahráli Einsteinovy hádanky s Ivou Pekníkovou z Městské knihovny v Litomyšli. Následovalo vystoupení Miroslava Širše, spolupracovníka firmy Loris Games, který předvedl hry Extrémní pexeso a Numerix a povyprávěl o africkém umění Tanzanie.

 

Pak pokračovala výměna praktických zkušeností v rámci trenérských dílen. Nejprve účastníky pozdravila Jana Vejsadová, která krátce promluvila o svém novém působišti a o trendech v oblasti trénování paměti. Jakub Pavlík ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně vysvětloval využívání myšlenkových map při studiu cizího jazyka. Na to navázal s podobným tématem Jaroslav Čech z Městské knihovny v Břeclavi, který předvedl různé metody trénování paměti využitelné při výuce cizích jazyků. Helena Černíková, která působí ve Velvarech, ukázala, jakými způsoby lze využít zvěrokruh pro trénování paměti.  Jitka Tichá nám na bludištích a labyrintech předvedla, že je možné najít správnou cestičku, i když to vždycky není úplně snadné (a někdy to i chvíli trvá). Poslední příspěvek byl od Jany Zemánkové z Domova pro seniory se zvláštním režimem z Černé Hory a týkal se trénování paměti seniorů s různými typy postižení.

 

Za organizátory doufám, že se přes různé peripetie (které se i díky velké podpoře účastníků podařilo zvládnout) seminář vydařil. Knihovníci – trenéři paměti, kteří jezdívají na semináře pravidelně se tu dozvěděli jak nové informace, tak i spoustu praktických osobních zkušeností, které mohou dál využívat i ve svých kurzech trénování paměti. Semináře se také (zatím) mimořádně zúčastnily dvě kolegyně knihovnice ze Štátnej vedeckej knižnice v Banské Bystrici (tato knihovna má mezinárodní spolupráci s SVK HK), kde se na kurzy trénování paměti teprve chystají, a které tu načerpaly potřebné informace a inspiraci.  

 

„Král je mrtev – ať žije král“ - předáváme pomyslné putovní žezlo na Moravu do Městské knihovny v Břeclavi, kde se bude konat osmý ročník Hrátek s pamětí 2014 a přejeme už teď, nechť mu jsou všechny dobré knihovnické sudičky příznivě nakloněny.

Gabriela Holečková, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

Fotogalerie