Hrátky s pamětí - trenérská dílna 2013

17.12.2012 14:49

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Město Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 22. – 23. dubna 2013 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2013.

Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.


Program:

Pondělí  22. dubna 2013 (12.00 – 17.00 hod.)

  • Zahájení semináře – Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, zástupce Královéhradeckého kraje
  • Činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti v roce 2012, Zdeňka Adlerová
  • Mentální mapy, Dagmar Chytková, Brno
  • Kroužky zábavné logiky pro děti v knihovnách, Václav Fořtík, Centrum nadání Praha
  • Trenérská dílna I – osvědčené metody práce účastníků semináře
  • Prohlídka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Úterý 23. dubna 2013 (8.30 – 14.30 hod.)

  • Zkušenosti s kurzy trénování paměti v knihovnách na Slovensku, Eva Bajanová, Tekovská knižnica v Leviciach
  • Extrémní pexeso – presentace nové hry
  • Trenérská dílna II– osvědčené metody práce účastníků semináře

Místo konání: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, www.svkhk.cz

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 10. dubna 2013

Maximální počet účastníků: 40

Účastnický poplatek: 100 Kč

Kontaktní osoba: Gabriela Holečková, gabriela.holeckova@svkhk.cz

 

Pozvánka

Přihláška - organizační pokyny.doc (32 kB)