Hrátky s pamětí v Třinci

09.07.2019 09:01

V posledních dubnových dnech se v Knihovně Třinec konala již třináctá Dílna knihovníků – trenérů paměti. Cílem tohoto česko-slovenského dvoudenního semináře je odborně vzdělávat knihovníky – trenéry paměti a poskytnout zázemí pro výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů trénování paměti v knihovnách v České a Slovenské republice. Letošní Dílna byla také oslavou 100. výročí prvního knihovního zákona, nejvýznamnějšího dokumentu pro nás, knihovníky.

Dílny se zúčastnilo 51 trenérů, z toho významnou část tvořily slovenské trenérky, přijelo jich 19. Z celkového počtu bylo 50 žen a jen jeden statečný muž J.

Účastníci se sešli ve velkém sále třinecké knihovny v pondělí 29. dubna v pravé poledne. Přivítala je ředitelka knihovny Mgr. Martina Wolna, která trenérům přiblížila historii města i knihovny.

Poté již byl čas na odborné přednášky. Jako první vystoupila ostravská psycholožka Mgr. Ing. Soňa Plháková, která se zaměřila na souvislost mezi emocemi a pamětí.

PhDr. Alena Fialová PhD. z Bratislavy nám vysvětlila, jak ovlivňují farmaka a legální drogy kognitivní funkce mozku.

Poslední příspěvkem prvního dne byl workshop s názvem Psychomotorické hry pro všechny pod vedením Mgr. Dagmar Heiland Trávníkové. Lektorka do všech her zapojila i trenéry a kromě spousty legrace jsme si názorně ukázali, jaké nové možnosti můžeme využít ve svých kurzech.

Po skončení odborného programu následovala prohlídka třinecké knihovny a poté, co se účastníci ubytovali, již byl čas na večeři a večerní program.

Ten byl víceméně oddechový a konal se v literární kavárně Café čítárna, která je přímo v třinecké knihovně. Nejdřív vystoupil český slamer Anatol Svahilec a svým představením pobavil a rozesmál publikum (slam poetry - specifický styl básnickozpívaného přednesu).

Následovala místní kapela Blaf, která je zajímavá tím, že zpívá ve slezském nářečí „po našymu“ a zahrála k poslechu i tanci. Pak již byl prostor pro povídání a výměnu zkušeností.

Druhý den byl již tradičně věnován příspěvkům účastníků. Na programu jich bylo osm.

  • Jana Vejsadová z Vysočiny – svůj příspěvek s názvem Knihovny – léčebny duše i paměti pojala jako vhled do problematiky propojení trénování paměti (a potažmo celoživotního vzdělávání) s knihovnami, nositelkami vzdělanosti a kultury, a jejich upevňující se rolí na tomto poli.
  • Mgr. Marianna Majzlíková z Vranova nad Topľou si pro nás připravila Tangramy a slepou mapu Slovenska
  • Mgr. Marcela Güttnerová z Litvínova nám představila metodu kritického myšlení Bod zlomu
  • Mgr. Zuzana Mjartanová z Žiliny nám ukázala, jak si zapomnětlivá knihovnice může zábavnou formou pamatovat čísla
  • Anna Kratochvílová z Velvar pro nás měla připravenou poutavou prezentaci na téma Lidské ruce
  • Mgr. Petra Hirtlová z Kutné Hory nám popsala druhy paměti včetně podrobného popisu
  • Milada Češková z Hodonína nám předvedla lekci kurzu trénování paměti zaměřenou na Pražský orloj
  • Milada Langrová nám představila sochy na Karlově mostě a jak si je rychle a bezchybně zapamatovat

Dva dny utekly jako voda a byl konec semináře. Účastníci odjížděli z Třince s plnou hlavou nápadů, jak obohatit a vylepšit své kurzy a tím přivést do knihoven nové návštěvníky a nové budoucí čtenáře.

Dílna mě jako každým rokem uchvátila tou nezměrnou kreativitou knihovníků, jejich nadšením a zápalem pro věc. Právě ten lidský faktor, ten veliký potenciál vnímám jako hlavní v tom, proč se knihovny pomalu, ale jistě dostávají do povědomí veřejnosti jako nejenom kulturní, ale i vzdělávací instituce, které jsou respektovány jako místo celoživotního vzdělávání právě pro jejich neformálnost.

 

Mgr. Dagmar Maroszová, vedoucí sekce knihovníků – trenérů paměti

Fotogalerie