Kurz pro certifikované trenéry paměti I

04.11.2013 14:06

Jako vždy jednou ročně, tentokrát v lednu 2014, proběhne celostátní Kurz pro trenéry paměti I.

Informace ke stažení ZDE.

 

EURAG European Federation of the Elderly, Fédération Européenne des Personnes Agées, Federazione Europea delle Persone Anziane, Bund der älteren Generation Europas, EURAG – Centrum pro trénování paměti a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

pořádají

KURZ PRO CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI I.

Kurz se koná od 22. – 27.1. 2014 v Praze /přesná adresa bude specifikována později/ pod vedením Prof. PhDr. Jaro Křivohlavého CSc: “ Úvod do psychologie paměti “, Ing. Dany Steinové: “ Strategie, motivace, mnemotechniky, základy integrovaného tréninku paměti, jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu, MUDr. Věry Kleplové “ Jogging pro mozek – koordinační cvičení“, Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D., „Mozek a jeho funkce“, Mgr. Petry Hirtlové „Demonstrace modelové hodiny trénování paměti s různým tématickým zaměřením“, PhDr. Diany Chrástkové “Didaktický přístup k trénování paměti“ a PhDr. Hany Štěpánkové “Metodický průvodce trénováním paměti“.


Výuka se předpokládá od středy do neděle od 9.00 - 12.15 hod. a od 13.15 - 16.30 hod., v pondělí kurz končí ve 12.15 hodin. Kurz akreditovaný Českou asociací sester a Českou asociací ergoterapeutů v rozsahu 44 hodin je určen všem, kteří se profesně věnují seniorům a poskytne návod, jak provádět kognitivní trénink se zdravými osobami, tak i s osobami postiženými demencí. Absolventi mohou tuto nově získanou dovednost využít v praxi ke zvýšení kvality života seniorů ve svém zařízení či komunitě při vedení kurzů pro veřejnost, program lze modifikovat i pro další cílové skupiny.


Vstupní předpoklady účastníka kurzu pro pracovníky v sociálních službách: SOŠ v oboru sociální práce, SZŠ, VOŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika nebo VŠ bakalářský studijní program v oboru ergoterapie, speciální pedagogika, sociální práce nebo VŠ v oboru psychologie, sociologie, andragogika, speciální pedagogika, sociální práce, ergoterapie, neurologie, rehabilitace a jiné lékařské obory nebo ÚSV v jiném oboru a minimálně 3 roky praxe v sociálních službách pro seniory. U ostatních zájemců se předpokládá minimálně dokončené středoškolské vzdělání.

 

Absolventi obdrží certifikát trenéra paměti I. stupně, pokud úspěšně složí závěrečný zkušební test. Test má část písemnou /zvládnutí mnemotechnik/ a ústní /demonstrace ukázkové hodiny trénování paměti na zadané téma/. Třístupňový vzdělávací program získal akreditaci MPSV č.2009/716-PC/SP, název: Certifikovaný trenér paměti-Aktivizační pracovník v sociálních službách.ČSTPMJ je pověřena vydáváním osvědčení o absolvování tohoto vzdělávací programu s celostátní platností. Odbornými garanty tohoto vzdělávacího programu jsou Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. a Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Tento kurz představuje první stupeň z celkového třístupňového vzdělávání trenérů paměti v rozsahu 168 hodin a je akreditován pouze jako součást tohoto vzdělávacího programu.

 

ČSTPMJ je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV s celostátní platností /akreditace č.2008/372-1 /. Kurz je určen zájemcům z celé České republiky případně ze Slovenska.

ČSTPMJ pořádá každoročně pouze jeden kurz pro certifikované trenéry paměti I. a jednou za dva roky kurz pro certifikované trenéry paměti II. na který navazuje I. a II. etapa závěrečného řízení s výstupem trenér paměti III. stupně.

Registrační poplatek 5.000 Kč je splatný v hotovosti při registraci před zahájením kurzu ve středu 22. 1. 2014 mezi 8 – 9 hod. ráno, lze platit předem fakturou, o její vystavení je však nezbytně nutné požádat nejpozději do 31. 12. 2013. Registrační poplatek zahrnuje komplexní metodický materiál, DVD s návodem k psychomotorickým cvičením, honoráře lektorů a pronájem sálu.

 

Přihlášku zašlete buď poštou na adresu koordinátorky kurzu: Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520,149 00 Praha 4 nebo e-mailem /zkopírované/ na dana_stein(zavináč)volny.cz. Pokud požadujete ubytování na kolejích, tak musíte zaslat přihlášku nejpozději do 15. 12. 2013. Cena za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji na Koleji Volha byla doposud 350 Kč, v jednolůžkovém to bylo 500 Kč za noc, účastníci jsou osobně zodpovědni za storno poplatky při zrušení objednaného ubytování. Doporučuji si zajistit vlastní ubytování, pokud máte možnost.

Ing. Dana Steinová – koordinátorka semináře

Online přihlášky.