Kurz pro trenéry paměti I. stupně - poslední volná místa!!!

04.01.2013 12:56

 

Zájemci o pořádání kurzů trénování paměti (nejen) v knihovnách mají letos poslední šanci absolvovat kurz pro trenéry paměti I. stupně v Praze v KD Vltavská, kterou pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging za výhodnou cenu (nesrovnatelné s komerčními institucemi). V kurzu je několik posledních míst, včetně možnosti ubytování (viz příloha).


Případné dotazy adresujte na adlerova@kkdvyskov.cz, přihlášky posílejte přímo organizátorce akce Ing. Daně Steinové dana_stein@volny.cz.

 

EURAG – Centrum pro trénování paměti a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging pořádají

KURZ  PRO CERTIFIKOVANÉ TRENÉRY PAMĚTI I.

 

Kurz se koná od  19. –  24. 1. 2013  ve velkém  sále  budovy ORCO, Bubenská 1, Praha 7, metro C stanice Vltavská, pod vedením

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavého CSc. : Úvod do psychologie paměti, 

Ing. Dany Steinové: Strategie,  motivace,  mnemotechniky , základy integrovaného treninku paměti, jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu,

MUDr. Věry Kleplové: Jogging pro mozek –koordinační cvičení,

Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D.:  Mozek a jeho funkce,

Mgr.Petry Hirtlové: Demonstrace modelové hodiny trénování paměti s různým tématickým zaměřením,

PhDr. Diany Chrástkové: Didaktický přístup k trénování paměti a

PhDr.Hany Štěpánkové: Metodický průvodce trénováním paměti.

 

Výuka se předpokládá od soboty do středy  9 - 12.15 hod. a od 13.15 - 16.30 hodin, ve čtvrtek kurz končí ve 12.15 hodin. 

 

Kurz akreditovaný Českou asociací sester a Českou asociací ergoterapeutů v rozsahu 44 hodin je určen všem, kteří se profesně věnují seniorům a poskytne návod, jak provádět kognitivní trénink se zdravými osobami,  tak i s osobami postiženými demencí. Absolventi mohou tuto  nově  získanou dovednost využít v praxi ke zvýšení kvality života seniorů ve svém zařízení či komunitě při vedení kurzů pro veřejnost, program lze modifikovat i pro další cílové skupiny.

 

Vstupní předpoklady účastníka kurzu pro pracovníky v sociálních službách: SOŠ v oboru sociální práce, SZŠ, VOŠ v oboru sociální práce, speciální pedagogika nebo VŠ bakalářský studijní program v oboru ergoterapie, speciální pedagogika, sociální práce nebo VŠ v oboru psychologie, sociologie, andragogika, speciální pedagogika, sociální práce, ergoterapie, neurologie, rehabilitace a jiné lékařské obory nebo ÚSV v jiném oboru a minimálně 3 roky praxe v sociálních službách pro seniory. U ostatních zájemců se předpokládá minimálně dokončené středoškolské vzdělání.

 

Absolventi  obdrží certifikát trenéra paměti I.stupně, pokud úspěšně složí závěrečný zkušební test. Test má část písemnou /zvládnutí mnemotechnik/ a ústní /demonstrace ukázkové hodiny trénování paměti na zadané téma/. 

 

Třístupňový vzdělávací program získal akreditaci MPSV č.2009/716-PC/SP, název: Certifikovaný trenér paměti - Aktivizační pracovník v sociálních službách.

ČSTPMJ je pověřena vydáváním osvědčení o absolvování tohoto vzdělávací programu s celostátní platností. Odbornými garanty  tohoto vzdělávacího programu jsou Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý CSc. a Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Tento kurz představuje první stupeň z celkového třístupňového vzdělávání trenérů paměti v rozsahu 168 hodin a je akreditován pouze jako součást tohoto vzdělávacího programu.

 

ČSTPMJ je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV s celostátní platností /akreditace č.2008/372-1 /. Kurz  je  určen  zájemcům  z celé České republiky. případně ze Slovenska.

ČSTPMJ pořádá každoročně pouze jeden kurz pro certifikované trenéry paměti I. a jednou za dva roky kurz pro certifikované trenéry paměti II. na který navazuje I. a II.etapa závěrečného řízení s výstupem trenér paměti III.stupně.

 

Registrační poplatek 3.000,- Kč je splatný v hotovosti při registraci před zahájením kurzu v sobotu 19.  1. 2013 mezi 8 – 9 hod. ráno, lze platit předem fakturou, o její vystavení je však nezbytně nutné požádat nejpozději do 31. 12 .2012. Registrační poplatek zahrnuje komplexní metodický materiál, DVD s návodem ke cvičení na židlích, honoráře lektorů a pronájem sálu.

 

Přihlášku zašlete buď poštou na adresu koordinátorky kurzu: Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520,149 00 Praha 4 nebo e-mailem: dana_stein@volny.cz . Pokud požadujete ubytování na kolejích,tak musíte zaslat přihlášku nejpozději do 15.12. 2012. Cena za osobu a noc ve dvou-lůžkovém pokoji na Koleji Volha byla doposud Kč 350,-, účastníci jsou osobně zodpovědni  za storno poplatky při zrušení objednaného ubytování. Doporučuji si zajistit vlastní ubytování, pokud máte možnost.

 

Ing.Dana Steinová – koordinátorka semináře

 

Závazná přihláška na Kurz pro certifikované trenéry paměti I.  19. -24. 1. 2013

Jméno, titul   ………………………………………………………………………….

Adresa, PSČ (domů)………………………………………………………………..

e-mail  ……………………………………………tel…………………………………..

Zaměstnavatel, prac. zařazení …………………………………………………..

Ubytování požaduji od …………do…………..

 

Informace ke stažení a tisku.