Pololetní zpráva o činnosti

03.07.2017 10:20

Sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti: Zpráva o činnosti za první pololetí roku 2017

K 31. 6. 2017 má sekce 57 členů, z toho 47 aktivních. Od ledna 2017 přibylo do naší sekce 9 nových knihovnic-trenérek paměti. V prvním pololetí 2017 jsme uspořádali celkem 549 akcí, kterých se zúčastnilo 7232 osob, z toho 4183 seniorů.

Z celkového počtu připadá 1 160 účastníků na 60 akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2017, do které se zapojilo 32 členů sekce. Věhlas našich knihovníků-trenérů paměti už překračuje hranice knihoven. Uspořádali jsme celkem 87 akcí mimo knihovnu (sociální ústavy, školy), kterých se zúčastnilo 1419 osob. Pokládám to za známku důvěry v knihovníky a zvyšování jejich prestiže v obci.

Ve dnech 25. a 26 dubna 2017 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 51 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 31 členů sekce. Knihovníky přivítala ředitelka knihovny PhDr. Helena Gajdušková a vedoucí sekce Zdeňka Adlerová.

Program Dílny plynul přesně podle harmonogramu a všichni jsme si ze Vsetína odváželi mnoho nových inspirací pro naše lekce. Děkuji všem pracovnicím vsetínské knihovny, zejména paní ředitelce a pracovnici PR Mgr. Kateřině Janoškové za skvělou organizaci akce. Další Dílna se bude konat v dubnu 2018 v Městské knihovně v Českém Krumlově.

V rámci povinného odborného vzdělávání, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti absolvovalo 24 knihovníků-trenérů paměti jarní seminář České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze a 5 navazující seminář o mozku v Olomouci.

Naše barvy v zahraničí hájila opět Jana Vejsadová. V rámci akreditovaného vzdělávacího programu MŠ SR se podílela na odborné přípravě nových trenérů paměti ze sociální oblasti, ale i knihoven na Slovensku (Centrum Memory, Bratislava). Ve dnech 31.5. a 1.6. se zúčastnila v Hornozemplínské knihovně ve Vranove nad Toplou konference Aby pamäť nestarla; 31.5. zde měla přednášku pro veřejnost "Nedovolte mozku stárnout - paměť v jednotlivých dekádách" a 1.6. přednáškový blok pro knihovníky/ trenéry paměti "Techniky prověřené staletími".

Ze Slovenska jsme dostali zprávu od naší kolegyně Ivany Šipošové ze Staré Lubovne, která uspořádala celkem 46 akcí pro 486 zájemců.

 

Z archivu akcí vybírám:

 

Ludmila Makovská, Ústí nad Labem

Mohla bych dělat denně tréninky paměti a pořád by to bylo málo. Bohužel v Ústí nad Labem a okolí jsem pro veřejnost jediná. Vynikající byly tzv. reminiscenční tréninky paměti. Chodí ke mně manželský pár ve věku 89+92, kteří celý život žijí v Ústí n.L. Využívám regionální literaturu a spolupracuji s muzeem.

 

Gabriela Mazurová, Český Krumlov

Trénuji od března 2017, zatím se rozhlížím a piluju lekce, hledám další inspiraci a těším po prázdninách na nové kurzy pro naše čtenáře. Trénuji zatím pouze seniory a setkala jsem se s velmi příjemnými, inspirativními lidmi.

 

Hana Tůmová, Neratovice

V knihovně jsme s trénováním paměti letos teprve začali potom, co jsem absolvovala kurz pro TP. Největší zájem o kurzy projevili aktivní senioři.

 

Mgr. Marcela Güttnerová, Litvínov

V 1. pol. 2017 probíhal v Městské knihovně Litvínov obor Univerzity volného času pro seniory s názvem Mozku nespi! Celé pololetí provázely seniory při lekcích roztomilé lesní postavičky Dubánci.

 

Olga Šenoldová, Jindřichův Hradec

První pololetí roku 2017 nezbývá hodnotit než kladně, lidé byli nadšeni a bavilo je to. Stejně jako i mou maličkost. Všichni chtějí pokračovat, počet kurzů narůstá. Co mi dělá ale velikou radost, je pozorování změn u účastníků - kurz od kurzu jsou usměvavější, veselejší a rozzářenější. Určitě to má smysl, i kdyby jen pro toto.

 

Helena Orálková, Brno

Uspořádala víkendový kurz: Škola paměti - cizí jazyky.

 

Mgr. Ivana Šrámková, Vyškov

Ještě než nastaly jarní prázdniny, navštívili žáci 2. ročníku gymnázia a dvou 9. tříd lekci věnovanou efektivnímu učení. Kromě teorie v podobě základních tipů a rad si také vyzkoušeli cvičení, která je mohou v budoucnu potkat na přijímacích zkouškách, a mnemotechniky loci a akrostikum. Ty svou jednoduchostí nadchly zejména paní učitelky. Můžeme tedy jen doufat, že se svými žáky přijdou i příště.

 

Markéta Kotmelová, Milevsko

Jsem úplný nováček v TP, na jaře jsem měla první dva kurzy. Proběhly za velkého nadšení všech, mě úplně nadchly a seniory a veřejnost také. Dokonce mě účastníci jednoho kurzu pro veřejnost "donutili" ke kurzu pokračujícímu; bude na podzim. O letních prázdninách vedu s kolegyní dva příměstské tábory při naší knihovně, kde budu zařazovat TP každý den jako rozcvičku. V příštím školním roce se chci věnovat také studentům a TP zahrnu do dvou lekcí ve výchovně - vzdělávacím programu, které pořádá naše knihovna (1. a 2 stupeň ZŠ). Další kurzy proběhnou na podzim, už nyní mám dva naplněné.

 

Zdeňka Adlerová z Vyškova a Jaroslav Čech z Břeclavi uspořádali propagační kurzy trénování paměti pro své kolegy a kolegyně.


TP v médiích: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/trenovani-pameti-v-mediich/
Obrazová dokumentace činnosti ve fotogalerii: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/fotogalerie/

 

Ve Vyškově 3. července 2017
Zdeňka Adlerová
adlerova@kkdvyskov.cz