Pololetní zpráva o činnosti

04.07.2018 14:29

Sekce SKIP ČR Knihovníci – trenéři paměti

Zpráva o činnosti za první pololetí 2018

K 30. 6. 2018 má sekce 58 členů, z toho 48 aktivních (10 – nemoc, MD, bez odpovědi apod). Od ledna 2018 přibylo do naší sekce 5 nových knihovnic-trenérka paměti. V prvním pololetí 2018 jsme uspořádali celkem 646 (srov. 1. pololetí 2017 – 549) akcí, kterých se zúčastnilo 8 158 (7 232) osob, z toho 4 981 (4 183) seniorů.

Z celkového počtu připadá 1 418 (1 338) účastníků na 74 (70) akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2018, do které se zapojilo 39 (36) členů sekce. Věhlas našich knihovníků-trenérů paměti už překračuje hranice knihoven. Uspořádali jsme celkem 159 (157) akcí mimo knihovnu (sociální ústavy, školy), kterých se zúčastnilo 2 470 (2 742) osob. Pokládám to za známku důvěry v knihovníky a zvyšování jejich prestiže v obci.

Ve dnech 23. a 24 dubna 2018 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala v Městské knihovně v Českém Krumlově tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 48 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 32 členů sekce. Knihovníky přivítal ředitel knihovny Mgr. Martin Nechvíle a vedoucí sekce Zdeňka Adlerová.

Program Dílny letos zahrnoval mimořádnou událost – křest první knihy první trenérky paměti z řad knihovnic Jany Vejsadové Fitness pro mozek, využití textu v tréninku paměti. Děkuji všem pracovnicím českokrumlovské knihovny za skvělou organizaci akce. Další Dílna se bude konat v dubnu 2019 v Knihovně Třinec.

V rámci povinného odborného vzdělávání, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti, absolvovalo 22 knihovníků-trenérů paměti jarní seminář České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze na téma Stres a paměťový výkon.

 

Z archivu akcí vybírám:

 

Mgr. Marcela Gűttnerová, Litvínov
V roce 2018 probíhá v Městské knihovně Litvínov obor Univerzity volného času pro seniory s názvem „Uzel na kapesníku nestačí“. Jako první v ústeckém regionu a zřejmě i v celé ČR začali senioři v litvínovské knihovně pracovat s programem rozvoje osobnosti Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE), poté co lektorka Marcela Gűttnerová absolvovala 14 denní certifikovaný lektorský kurz v Praze.  Jde o světově uznávanou metodu izraelského pedagoga profesora Reuvena Feursteina, se kterou již pracuje řada ZŠ s dětmi a která je vhodná pro každou věkovou skupinu. Základní instrument, s nímž začali senioři pracovat, tvoří sada 14 pracovních listů s názvem Uspořádání bodů.  Na základě konkrétních úkolů si senioři vytvářejí schopnost tvořit strategii, aby daný úkol zvládli, aby dokázali pracovat s chybou, upevňovali si sebedůvěru a také schopnost respektovat jiný názor a nemít obavu ho mít. Při práci s instrumenty se vynoří spousta emocí, od kterých lektor (= zprostředkovatel) seniory přenese do běžných životních situací. Další cíle FIE jsou - náprava deficitní kognitivních funkcí, zrychlení myšlení, efektivní práce s informacemi, schopnost vytvářet strategie k řešení úkolů.                                                                                                

Jana Vejsadová

Vlastní knihu "Fitness pro mozek - využití textu v tréninku paměti", kterou jsme slavnostně pokřtili v Českém Krumlově, prezentovala 13. května 2018 na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze. Prezentace byla spojena s ukázkami tréninku paměti textem. Foto na níže uvedených stránkách sekce.

 

Martina Wilhelmová, Žamberk

O tuto trenérku paměti mají velký zájem i knihovny v okolních městech. Nestíhá! Doporučujeme tamním knihovnám „vyučit“ svého knihovníka-trenéra paměti. Kurz pro certifikované trenéry paměti I se bude konat 17. – 22. 1. 2019 v Praze. Více informací na stránkách ČSTPMJ.

 

Gabriela Holečková, Hradec Králové

Účastníci dostali papírek se slovem a měli ostatním napovědět, o jaké slovo jde. Některá slova ale nesměli použít, aby nápověda nebyla moc lehká. Jedna paní měla slovo mravenec. Jala se ho popisovat - "Já mám pořád spoustu práce, vůbec se nezastavím, pořád taková titěrná práce..." Ostatní hádali a hádali a stále se nemohli dobrat k tomu, co to kýžené slovo je. Nakonec to rozsekla další účastnice: "Co to prosím Tě máš za blbé slovo? To seš jako nějakej Ferda Mravenec, nebo co?"

 

Ludmila Makovská, Ústí nad Labem

Sdělení účastníků kurzů:
Seniorka, 88 let: Doma čumí, co vše vím. Některé "hrátky" nezvládají vůbec.
Senior, ing., technik, 73 let: Učím se s vnukem, který měl problémy s chápáním učení. Dnes už se nechce učit s nikým jiným než se mnou. Díky mnemotechnikám si už jen hrajeme!

 

Sukopová Svatava, Karviná

Na oddělení naučné literatury v knihovně přijde starší pán. Jen vstoupí do dveří, volá na knihovnici: „Je tady ten kurz zapomínání paměti?“

 

Mgr. Iva Stluková, Beroun

V prvním pololetí se konal jeden kurz pro pokročilé, šest otevřených lekcí pro veřejnost a jedna přednáška zaměřená na teorii. Kurz byl plně obsazený, o otevřené lekce byl poměrně velký zájem. Z neznámého důvodu byl ten největší zájem (na řadu zájemců se z kapacitních důvodů ani nedostalo) o lekci na téma "Hudba". Množství klientů očekávaně pokleslo s příchodem sluníčka.

 

Bc. Magdaléna Kupková, Jihlava

S trénováním teprve začínám, „rozjedu to“ až po prázdninách. Plánuji lekce v knihovně pro širokou veřejnost i pro střední školy a v místním Domově pro seniory.

 

Martina Pohanková, Kralovice

Chtěla bych se zmínit o akci Cirkus senior. Jedná se o psychomotorický workshop, prakticky to byla aktivizace pomocí žonglérských technik s míčky, kruhy a talíři. Akce se zúčastnilo dvacet pět dam ve věku 62 až 85 let. Zpočátku byla v jejich očích patrná nedůvěra ve vlastní schopnosti, v závěru jim oči svítily a navíc se smály, jako by jim bylo dvacet – ne, ještě mnohem méně. Ráda bych tímto doporučila pozornosti kolegů a kolegyň občanské sdružení Artists4children, které Cirkus senior pořádá. My jsme tuto akci ještě platili, ale údajně by měla dostat akreditaci MPSV. Více na https://www.artists4children.cz.

 

Zdeněk Gloz, knihovny na Slovácku

Při vymýšlení slov začínajících a končících stanovenými písmeny, potrápilo účastníky zadání I - Í.
První účastnice:  "Tož já sem napsala že irští"
Druhá: "To neměla byt věta, ale enom jedno slovo!"
První: "Šak já mám - irští!"
Druhá: "Jak? šak tam máš větu - Ir ští." (vysvětlivky: Ir močí přisprostle)


Povedený příběh petrovské pisatelky - zadání bylo příběh na P.

Petrovské povídky: Přepadení petrovské pošty
Přišel pátek patnáctého. První paprsky přislibující pěkné počasí přinutily polovinu Petrovjanů přivstat. Prostranství před poštou pomalu plnili penzisté přicházející pro penzi. Pár přítelkyň plkalo před prodejnou potravin. Postupně probíraly procházející.

„Podívejte – Poluška – příšerně postrojená – prý posud panna. Po párty předevčírem přišla po půlnoci“ – pomlouvali pletkavé paničky přicházející prodavačku.

Pošmistrová Petra pomalu připravovala počátek provozu pošty, přičemž polekaně pohlédla pod poštovní přepážku. Přikrčený pobuda přiskočil. Připravenou pistolí pobídl Petru: „Potřebuji penize! Pohni před pokladnu, připrav pytel peněz,“ přikázal. Petra polekaně pošeptala: „Peníze právě přivážejí.“ Před pistolí pak přestala protestovat. Pobuda pokoušejíc proniknout přes přepážku, přelezl pokladní pultík. Připraven praštit Petru po palici přistoupil před pokladnu. Použil páčidlo. Prásk! Překvapeným pohledem přelétl poloprázdnou pokladnu. Přihrádky plnily poštovní poukázky – peníze pryč!

Petřino první pomyšlení předstírat poraněnou přebila povinnost poctivého pracovníka. Poznávajíce plastovou pistoli, pomalým pohybem paží přitiskla prsty páčku pouštící požární poplach, přičemž přivolala policii. Pak plnou parou použila proti pachateli pěsti. Prsty popadla pobudovy pačesy. Posunutá paruka poodhalila pleš. Při potyčce padla pachatelova prázdná peněženka pod parapet. Pachatele polil pot. Přestrojení přestalo působit. Pečlivě připravovaný polán přepadení padl. Přijal porážku.

Přátelské povídání petrovského parlamentu před poštou přerušil Petřin pronikavý pokřik: POMOC! přehlušující puštěný požární poplach.

Pryč, pryč – panikařil pachatel. Pevně přidržel paruku, plášť přehozen přes plece, palici přikrytou plátěným pytlíkem, prudce prorazil přes pár penzistů. Přeběhl přes přechod přímo před právě přijíždějícím poštovním vozem pickup přivážejícím peníze. Poskočil, pospíchal, po pěšině podél potoka provázen poděšenými pohledy penzistů. Pelášil po poli pryč.

Před poštou propukla panika. „Požární poplach – planý poplach – přepadení pošty!!!“ pokřikovali penzisté. Pronikavé pískání povzbudilo příští pozornost. Příjezd policejního Porsche poskytl přihlížejícím pěknou podívanou. Poté přijížděly posily požárníků. Příslušníci policie přibíhali před poštu připraveni použít paralyzéry, pendreky, případně pistole.

„Pošta přerušuje provoz“ pokřikovali policisté. Požárníci pomáhali pruhovanou páskou potáhnout prostor podél pošty. Přijíždějící pátračka přibrala pro pátrání po pachateli psovoda. Poručík policie přelétl přímým pohledem přihlížející publikum. Pak předestřel policistům postup prací: „Povolejte psy,“ poručil.

Pošmistrová popsala průběh přepadení prošetřujícímu policistovi. Prohlédli pospolu poškozenou pokladnu. Poručík Pivoda psal protokol, předčítal paragrafy.

„Potřebujete pomoci?“, pobídla paní Pešková
„Pro případ potřeby první pomoci přijede psycholožka podporučík Pilná,“ pravil poručík.
„Proč právě petrovská pošta?“ plačtivě pravila Pechová
„Přestaňte panikařit!“ přísně pravil poručík, „potřebujeme podat popis pachatele.“
„Půjdu první, podám podrobný popis, pyšně pronesla penzionovaná pošťačka paní Pelánová.
„Pojďte, předložte průkaz,“ přikývl policista.

Postupně probírali podivnou postavu pachatele.

„Pěkný pořízek, plnoštíhlá postava, pod parukou plešatý panáček, palici přikrytou pytlem, přes plece přehozený pestrobarevný plášť, pod pláštěm plyšový pulovr, poměrně pěkné pantalóny, puntíkaté ponožky, patnáctky plátěnky.“

„Přílišná představivost,“ pomyslel poručík, „podepište přísežné prohlášení,“ poručík poděkoval.

Před poručíka předstoupil policista. Prsty přidržujíc, peněženku, potichu pravil: „Při potyčce peněženka padla pod poličku. Pachatel poznán podle průkazu. Přestaňte pátrat, pojedeme přímo pro pachatele. Pospěšme. Přerušte pátrání. Působiště pachatele: Prčice 555, podezřelý: Patrik Pagáč.

Petrovské publikum před poštou pomalu prořídlo.

„Přijďte po páté před přístav – při pivečku poplkáme, podrobně probereme přepadení pošty,“ pozvala přítelkyně paní Pekárková.

Pokračování příště...

Připravujeme:

1. Procházka Petrovem podél přístavu
2. První polibek panny Polly
3. Petrovem proplouvá pirátská plachetnice
4. Petrovské Plží
5. Přístav přivítá prezidenta

 

Při paměťových háčcích na obce okresu Hodonín dle počtu obyvatel jsme v jedné skupině narazili na:

8. possum a Ratíškovice
9. medvěd a Mutěnice

V prvním případě bylo pro účastníky těžké si představit possuma s RATolestí v ruce – slovo ratolest se u nás neříká, tak jedna paní pohotově zareagovala: „Tož ale zas víme, že vy ste z Ratíškovic, tož co kdyby sme si předsavili Vás s tým possumem na hlavě?“ A bylo vyřešené... :)

Stejně tak s MUTujícím medvědem... Další účastnice: „Tož já su rodačka z Mutěnic – tož já na tem medvěďovi možu lapět!“ Vybavené... :) Tyto dvě obce se nám pamatovaly nejlépe :)

 

 

TP v médiích: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/trenovani-pameti-v-mediich/

Obrazová dokumentace činnosti ve fotogalerii: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/fotogalerie/

 

Ve Vyškově 4. 7. 2018

Zdeňka Adlerová, vedoucí sekce
adlerova@kkdvyskov.cz