Pozvánka na Dílnu knihovníků - trenérů paměti 2018

10.11.2017 12:12
vaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 25. – 26. dubna 2017 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2017.
 
Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.
Program:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Městská knihovna v Českém Krumlově a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR ve dnech 23. - 24. dubna 2018 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2018.
 
Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.
 
Program:
 
Pondělí 23. 4. 2018, odborné přednášky
 
13:00    Zahájení - ředitel českokrumlovské knihovny Mgr. Martin Nechvíle, Zdeňka Adlerová
13:15    Ing. Bc. Hana Vojtová - Smyslová aktivizace
14:10    Jana Vejsadová - Trénink paměti pro nevidomé a těžce zrakově postižené
15:15    Přestávka
15:30    Mgr. Jiří Pokorný - jak pracovat s literaturou a sami se sebou, aby to byla biblioterapie
17:30    Prohlídka Městské knihovny v Českém Krumlově
 
Večerní program: pro zájemce komentovaná procházka po Českém Krumlově (uveďte v přihlášce).
 
Úterý 24. 4. 2018 - praktické příspěvky účastníků
 
8.00    Mgr. Orálková Helena 
8.30    Olga Šenoldová
9.00    Dagmar Strbíková
9.30    Marcela Güttnerová
10.15  Přestávka
10.30  Zdeněk Gloz
11.00  Mgr. Emília Antolíková
11.30  Anna Kratochvílová
12.00  Petra Hirtlová
12.30  Volný termín
13:00  Ukončení semináře
 
Místo konání: Městská knihovna v Českém Krumlově, Horní 155, 381 01 Český Krumlov, https://www.knih-ck.cz
 
Počet účastníků: 40
 
Účastnický poplatek: 150
 
Kontaktní osoba:
Růžena Lepšová
Obecní knihovna Benešov nad Černou
Benešov nad Černou 125
38282 Benešov nad Černou
tel: 727 814 457
knihovna@benesovnc.cz - na tento e-mail posílejte přihlášky!!!