Pozvánka na Dílnu knihovníků - trenérů paměti 2019

05.11.2018 08:49

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Knihovna Třinec, p. o., Krajská knižnica v Žilině a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají ke 100. výročí prvního knihovního zákona, za podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR, ve dnech 29. - 30. dubna 2019 Hrátky s pamětí, česko-slovenský seminář pro knihovníky-trenéry paměti.

Zveme vás tímto na česko-slovenské setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. Program semináře je zaměřen na odborné vzdělávání a na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.

 

Program:
Pondělí 29. 4. 2019 ve velkém sále třinecké knihovny - odborné přednášky

 • 12:00 – Zahájení
  • ředitelka třinecké knihovny Mgr. Martina Wolna,
  • Zástupce SKIP
  • Zdeňka Adlerová v zastoupení ing. Dany Steinové
 • 12:30   Ing. Soňa Plháková – Emoce a paměť
 • 13:45   PhDr. Alena Fialová, PhD. - Vplyv farmák a legálnych drog na kognitívne funkcie
 • 15:00  Přestávka
 • 15:15 - Mgr. Dagmar Heiland Trávníková – Psychomotorické hry pro všechny
 • 17:00 - 17:30 - prohlídka Knihovny Třinec

Večerní program:

 • Literární kavárna v Knihovně Třinec – Café Čítárna
  • večeře raut (příspěvek cca 100–150 Kč se bude vybírat u prezence)
  • kulturní program

Úterý 30. 4. 2019 - praktické příspěvky účastníků

8.00 – 8.30     

8.30 – 9.00     

9.00 – 9.30     

9.30 – 10.15   

10.15 – 10.30  Přestávka

10.30 – 11.00 

11.00 – 11.30 

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30 

12:30 - ukončení semináře

Vzhledem k tomu, že ve středu 1. 5. 2019 je v ČR státní svátek a nespěcháme „do práce“, nabízíme možnost výletu na Javorový vrch (https://javorovy-vrch.eu/) v úterý odpoledne. Odvoz pod lanovku zajištěn auty. Cena zpáteční jízdenky lanovky je 150 Kč. Možnost přespání na středu v knihovně.
Přihlášky při presenci.

 

Místo konání: Knihovna Třinec, p. o., Lidická 541, 739 61 Třinec, www.knihovnatrinec.cz 

Počet účastníků: 50

Účastnický poplatek: 150 Kč

Kontaktní osoba pro přihlášky účasti: Dagmar Maroszová, dagmar.maroszova@knihovnatrinec.cz

Kontaktní osoba pro příspěvky: Zdeňka Adlerová, adlerova@kkdvyskov.cz

Příjezd zájemců je možný již v neděli 28. 4. 2019 - viz příloha.

Možnosti ubytování a celý program ke stažení