Výroční zpráva 2011

15.01.2012 13:22

K 31. 12. 2011 je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 38 knihovníků/knihovnic – trenérů paměti, z toho 33 z nich se stalo členy této sekce.

V roce 2011 jsme uspořádali více než 1000 lekcí/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 5700 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci s textem, je při lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny. Informace o naší činnosti v roce 2012 najdete ve Výroční zprávě.

Předpokládám, že počet knihovníků – trenérů paměti a tím i návštěvníků knihoven se bude zvyšovat. Z čeho plyne můj optimismus?

V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním čí informačním místem, ale stává se kulturním a sociálním centrem všech komunit v dané oblasti. Ne každý čtenář je členem místní knihovny. Naopak. Lidí, kteří nejsou uživateli knihovny, je mnohem více. Komunitní knihovna proto věnuje pozornost nejen svým registrovaným členům, ale celé škále skupin obyvatelstva. V poslední době vzrůstá také úloha knihoven v procesu začleňování sociálně vyloučených či exkluzí ohrožených obyvatel – seniorů, maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných, etnických skupin apod. 

Aktivizační programy – trénink paměti a mozkový jogging patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto činnost.