Výroční zpráva 2012

11.01.2013 10:34

 

Výroční zpráva o aktivitách sekce Knihovníci – trenéři paměti SKIP v roce 2012

K 31. 12. 2012 je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 38 knihovníků/knihovnic –  trenérů paměti, z toho je 33 k tomuto datu členy sekce, což je o 5 více než v roce 2011.
 

Kurzy trénování paměti se stávají nedílnou součástí nabídky mnoha knihoven v České republice. Pryč jsou již doby, kdy se aktivit spojených s trénováním paměti účastnili pouze senioři. Dnes pořádáme „mozkové hrátky“ pro žáky základních škol, semináře pro studenty středních škol a veřejných akcí se účastní i třicátníci.
 

Ve dnech 12. - 18. března 2012 proběhl v České republice již tradiční Národní týden trénování paměti. Členové a sympatizanti naší sekce uspořádali v tomto týdnu 27 seminářů, besed a kurzů, kterých se zúčastnilo bezmála 800 zájemců o mozkový jogging. Jak trénovat paměť se dověděli ve Vyškově, Kroměříži, Nové Pace, Hodoníně, Vsetíně, Kopřivnici, Jevíčku, Velvarech, Třinci, Praze, Litomyšli, Kralovicích, Kutné hoře, Brně, Mostě, Kladně, Prostějově a Havlíčkově Brodě. Zajímavý průběh informační lekce v rámci NTTP mnohé návštěvníky přiměje k pravidelným návštěvám kurzů.
 

Koncem března jsme se setkali na dvou celostátních seminářích:

V pátek 30. března 2012 pořádali EURAG, ČSTPMJ a Slovenská Alzheimerova společnost seminář Zdravé stárnutí versus demence, který vedl jeden z nejvýznamnějších současných neuropsychologů Elkhonon Goldberg: profesor neurologie na School of Medicine New York University, přednášející na několika dalších prestižních univerzitách v New Yorku (Columbia University, The Fielding Graduate University, Mount Sinai School of Medicine). Hlavní vědecký poradce SharpBrains (www.sharpbrains.com), zakladatel a ředitel Luriova Institutu a Nadace pro neurovědy v New Yorku. Člen mnoha odborných společností: American Association for the Advancement of Science, American Psychological Association, International Neuropsychological Society, Society for Neuroscience. Člen redakčních rad a recenzent dvanácti nejprestižnějších vědeckých časopisů z neuropsychologie. Autor několika knih, z nichž dvě byly přeloženy do češtiny MUDr. Františkem Koukolíkem: Jak nás mozek civilizuje a Paradox moudrosti.

V sobotu 31. března 2012 jsme se zúčastnili semináře o myšlenkových mapách, který vedl Libor Činka.
 

Ve dnech 23. – 24. dubna 2012 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově pořádali Hrátky s pamětí – trenérskou dílnu 2012. Celostátní setkání knihovníků – trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. - III. stupně, se konalo již pošesté.  Program semináře byl zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů.

Podrobné informace o průběhu Dílny včetně fotogalerie na https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/news/vyskovska-trenerska-dilna-je-za-nami/.
 

V závěru roku jsme začali připravovat sedmou Dílnu, která se bude konat v dubnu 2013 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
 

V roce 2012 jsme uspořádali 1 075 hodin dlouhodobých kurzů, jednorázových akcí pro veřejnost i školy (51 ZŠ, 53 SŠ, 247 dospělí, 724 senioři). Zúčastnilo se jich celkem 3 838 osob (592 ZŠ, 602 SŠ, 850 dospělí, 1 794 senioři).
 

Pro vzájemnou komunikaci, popularizaci trénování paměti v knihovnách a informovanost o činnosti jednotlivých knihovníků – trenérů paměti provozujeme internetové stránky https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/ . Zde zájemci naleznou profil knihovníka - trenéra paměti nejblíže svému bydlišti, základní nabídku kurzů v daném místě, kontakty na jednotlivé knihovníky a knihovny, fotografie z kurzů a další informace z oblasti mozkového joggingu. V roce 2012 evidujeme 15 188 návštěvníků těchto stránek.
 

V květnu 2012 se uskutečnilo společné jednání zástupců českých a slovenských knihovnických spolků o vzájemné spolupráci. Za českou stranu se ho zúčastnili zástupci SKIP, SDRUK a AKVŠ a za slovenskou stranu zástupci Asociace knihoven a Spolku slovenských knihovníků. Jedním z námětů diskuse bylo také zahájení spolupráce v oblasti aktivizačních programů – trénování paměti v knihovnách. První setkání obou stran se mělo uskutečnit v prosinci 2012. Z organizačních důvodů byl celoslovenský odborný seminář pro knihovníky a seniory Aktivní stárnutí a knihovny ve Vranově nad Toplou přeložen na 16. – 17. ledna 2013. Za českou stranu se jej zúčastní vedoucí sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti a metodička pro knihovny v ČSTPMJ Zdeňka Adlerová.

Ve Vyškově 11. ledna 2013
Zdeňka Adlerová
adlerova(zavináč)kkdvyskov.cz