Výroční zpráva 2013

29.01.2014 12:22

Sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti - Zpráva o činnosti za rok 2013


Počátkem každého roku pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging základní kurz pro nové trenéry paměti. Také letos jej absolvovali zájemci z řad knihovníků. Díky tomu se naše sekce rozrostla o sedm nových členů.
 

K 30. listopadu 2013 má sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti 40 členů. V roce 2013 jsme uspořádali přes 700 akcí (1,5 – 2 hodiny trvající), kterých se zúčastnilo více než 4 000 zájemců (602 ZŠ, 505 SŠ, 1397 dospělí, 1618 senioři).


Trénování paměti se již stalo nedílnou součástí nabídky služeb knihoven. V Nové Pace, Jičíně i Kralovicích zaujaly trenérky nejen seniory, ale také středoškoláky. V hodonínské knihovně se sice potýkali s rekonstrukcí, ale kurzy běží dál. Premiéru mělo trénování paměti v Ratíškovicích. Zdeněk Gloz zaznamenal hned napoprvé velký úspěch a dnes do jeho kurzů dochází dvacítka „studentů“ i z okolních vesnic. O kreativním duchu těchto setkání svědčí i akrostikum, které na jméno lektora vytvořila jedna z účastnic.


V Litvínově nabídli v rámci Univerzity volného času obor Nenechte mozek zahálet. Senioři se naučili používat kalendář bez pomůcek a mimo jiné je zaujalo praktické využití mnemotechnik na zapamatování čísel v běžném životě. Všichni ocenili humorné pojetí lekcí i to, že se sešli s jinými lidmi v příjemném prostředí nové knihovny. Tradiční pokrmy pégny a mrváně si připomněli v rámci pravidelných měsíčních hrátek s pamětí v Kutné Hoře. Trénování paměti v Prostějově mělo takový úspěch, že si jeho účastníci založili Klub seniorů. Zajímavou osvětovou přednášku Co by na to řekli sloni uspořádali v Brně. V březnu se ve Vsetíně, Kladně, Praze, Frýdku-Místku, Litomyšli a mnoha dalších knihovnách konaly tradiční vzdělávací semináře v rámci Národního týdne trénování paměti. Ve Vyškově opět otevřeli permanentní kurz trénování paměti pro všechny generace a v lednu nově zahájili činnost Kroužku zábavné logiky pro děti a mládež 6 – 15 let.


Naše trenérky a trenéři se věnují také „vlastním řadám“. V Karlových Varech proběhla lekce Práce s textem, v Plzni připravují seznamovací přednášku s ukázkami cvičení pro tamější knihovníky a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se konal již sedmý ročník knihovnických Hrátek s pamětí. Opět se setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. - III. stupně.


V letošním roce jsme také odstartovali spolupráci se slovenskými knihovnami. Zdeňka Adlerová v lednu přednášela na celoslovenském odborném semináři Aktívne stárnutie a knižnice, který se konal ve Vranove nad Toplou a v březnu ve Staroměstské knihovně v Bratislavě seznámila přítomné s argumenty, proč trénování paměti patří právě do knihoven. Jana Vejsadová, která se vrátila zpět do řad knihovnic, se lektorsky podílí na odborné přípravě první početnější skupiny trenérů/knihovníků v akreditovaném vzdělávacím programu MŠ SR „Zvyšovanie kognitívnej výkonnosti seniorov“, který bude od podzimu probíhat v Centru MEMORY v Bratislavě.


Léto je čas odpočinku. Pouze Jitka Tichá z Karlových Varů našla odvahu – a účastníky – pro Letní kurz trénování paměti. S počátkem září se však žáci vrátí nejen do škol, ale také do knihoven. Ve zdejších pomyslných studijních lavicích na ně čekají kreativní úkoly, vtipné hádanky, logické mozkolamky, literární záhady a zejména příjemné prostředí a pohodoví knihovníci – trenéři paměti, knihovnice nevyjímaje.


Od září se opět pořádají v knihovnách dlouhodobé kurzy trénování paměti a jednorázové semináře pro veřejnost či studenty.


Knihovnice Jana Vejsadová působila jako lektorka akreditovaného vzdělávacího programu Ministerstva školství Slovenské republiky „Zvyšování kognitivních schopností seniorů“.  V rámci tohoto programu školila 15 slovenských knihovníků, kteří se budou na svých pracovištích zabývat trénováním paměti.


Ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková vystoupila s příspěvkem Nové trendy v trénování paměti v rámci mezinárodní konference Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti, která se konala 7. – 8. listopadu 2013 ve Vsetíně.


Knihovníci – trenéři paměti Zdeňka Adlerová, Jana Vejsadová, Mgr. Jaroslav Čech, Mgr. Kamila Jonášová a Mgr. Marcela Güttnerová přednášeli na celostátním semináři ČSTPMJ Kreativita v práci trenérů paměti v Praze 24. a 25. 11. 2013.


Připravili jsme program a odeslali podklady k žádosti o příspěvek SKIP na Dílnu knihovníků – trenérů paměti, která se koná 28. – 29. dubna 2014 v Břeclavi. Na tuto akci budou pozváni knihovníci – trenéři paměti z České republiky, ale také ze Slovenska.


Zdeňka Adlerová
vedoucí sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti

 

 Fotogalerie 2013