Výroční zpráva 2014

06.01.2015 11:34

Sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti - Zpráva o činnosti za rok 2014

Počátkem každého roku pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging základní kurz pro nové trenéry paměti. Také letos jej absolvovali zájemci z řad knihovníků. Díky tomu se naše sekce rozrostla o pět nových členů. K 17. 12. 2014 má sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti 45 členů. V roce 2014 jsme uspořádali 784 akcí (1,5 – 2 hodiny trvající), kterých se zúčastnilo 4 332 zájemců (513 ZŠ, 396 SŠ, 1526 dospělí, 1897 senioři).


Kooperace se Slovenskou republikou, kterou jsme zahájili v loňském roce, přinesla první ovoce. Ke spolupráci se přihlásilo a svůj profil na sekčních stránkách zveřejnilo osm slovenských knihovnic, které v prvním roce své činnosti uspořádaly 71 akcí pro 570 účastníků všech generací.


V posledních dubnových dnech se v MěK Břeclav konala osmá Dílna knihovníků – trenérů paměti. Opět se zde setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s informacemi a pamětí a nabízí je jako interaktivní formu vzdělávání pro dospělé, ale v současnosti také mimo jiné i pro žáky a studenty místních škol. Letos jsme v rámci povinného vzdělávání pozvali nejen držitele certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. – III. stupně, ale také pracovníky knihoven, kde dosud trenéra paměti nemají a rádi by se s touto formou služby pro čtenáře seznámili. Program Dílny.


K suchým statistikám dodávám několik informací z akcí našich trenérů:

Dáša Strbíková při pravidelných setkáních v Kutné Hoře "putovala" se svými klienty Evropou, pátrali v dlouhodobé paměti po známých písničkách a také kreativně oslavili Mezinárodní den trpaslíků. Ludmila Valešová z Kunčich u Nechanic zaujala svou prací také regionální Deník


Marie Valentová z Chodova vsadila na pohyb. Velký úspěch mělo trénování paměti na procházce, kterou zakončili cvičením paměti na hřbitově. Hláška jednoho z účastníků: "Tak mi bylo divný, že jsem některý známý už dlouho nepotkal a oni jsou zatím tady." se určitě hluboce zapsala do jejich dlouhodobé paměti.


Lucie Kazlepková z Kopřivnice dokázala to, co je v současné době ve všech oblastech velmi složité: přivést na společný kurz všechny generace. Pavla Ručková z Frýdku-Místku zorganizovala nejen kurzy pro veřejnost, ale také semináře pro zaměstnance městského úřadu, učitele MŠ a tiskové mluvčí. Paměť zájemci trénovali také v Kralovicích, Nové Pace, Prostějově, Hodoníně, Kladně, Hradci Králové, Moravských Budějovicích, Jemnici a Vyškově. V Litomyšli uspořádala Iva Pekníková mimo standardních akcí také ukázkovou lekci pro účastníky mezinárodního projektu Proactive seniors, kterou navštívilo 15 "domácích" a 32 zahraničních účastníků z různých zemí EU.


Zdeněk Gloz z Ratíškovic má na svém kontě desítky kurzů a stovky spokojených účastníků. A protože je známo, že na jižní Moravě je veselo, jsou i jeho zážitky se seniory velmi humorné: 

Při aktivitě dokreslování koleček. Jedna účastnice: „Cos to prosimťa udělala za prso?“
Další: „Co děláš? Dyť to je koláček, co peče Marta Lokajová!“ (paní Marta Lokajová, peče v Ratíškoviích koláče na zakázku).
Zadání: vyluštěte přesmyčky a určete, které slovo nepatří k ostatním. Svérázné řešení: ZELOK – KOZEL, VRÁKA - KRÁVA, LIROGA – GORILA, KROMA – MORKA, LÁKRÍK - KRÁLÍK, REPSA - PESAR – toš ten pesar – ináč sú to zvířata. 
Co nepatří mezi ostatní pojmy: Lektor: „Kapr, cejn, karas, makrela, štika“ Účastnice: „Toš tá makrela, tá je uděná!“ 
Omluvenka: „Já sa omlúvám, zapomněla sem dnes sešit, ale mám víno!“
Abeceda – rostlina na písmeno E. Účastnice: „Dala sem že estrogen“. Účastnice: „Ale prosímťa – ten máš tak akorát ty! To je estragon!“
Lekce před Velikonocemi. Účastnice: „Já mám doma rozpečených beránků, toš ale pamět je pamět – nedá sa nic dělat!“


Stanislava Benešová z Nové Paky a Růžena Buchtová ze Semil zpestřily svůj kurz výukou country tanců.


V Městské knihovně Litvínov vyhlásili obor Univerzity volného času pro seniory s názvem Mozková sprcha. Kromě teoretického procvičování „mozkových závitů“ účastníci zkoušeli i mozkovou gymnastiku na spolupráci obou hemisfér, např. žonglování či opačné Tyršovo názvosloví. Seniorky se u toho velmi pobavily.


V knihovnách Kraje Vysočina uspořádala Jana Vejsadová aktivizační programy pro seniory pod názvem "Nenechte mozek zlenivět I a II", z toho v pěti městech již popáté za finančního přispění MK ČR. Ve všech městech byl počet zájemců vždy v převisu nad možnou kapacitou. To, co se bezpochyby vymykalo zvyklostem a stojí za zdůraznění, je fakt, že v posledním tréninkovém programu pro seniory v KK Vysočiny tvořili muži polovinu počtu účastníků a 3 byli ještě mezi náhradníky. V KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě pokračoval dalšími pěti lekcemi také program Nezapomeňte přijít!, který byl určen pro všechny věkové kategorie. V něm převažovali dospělí v produktivním věku. Jeden z účastníků tam po sobě při odchodu z lekce zanechal francouzskou hůl. Nebrali jsme to jako jeho zapomnětlivost, ale jako důkaz, že to není jen trénink paměti, ale že to jsou přímo Lourdy!


Martina Burianová uspořádala v MěK Orlová seminář pro své kolegy knihovníky.


Zdeňka Adlerová již druhým rokem vede v KKD Vyškov Kroužek zábavné logiky pro děti. Počet pravidelně docházejících dětí ve věku 6 – 10 let se zvýšil na 14. Všechny se v prosinci zúčastnily Vánočního turnaje o ceny, které věnoval nově otevřený science park Vida! v Brně a firma Ceiba. V listopadu uspořádala seminář MZK Brno s názvem Trénování paměti v knihovnách – jak a proč? Zúčastnilo se ho čtyřicet knihovníků, z nichž se někteří rozhodli absolvovat v lednu 2015 akreditovaný kurz Trenér paměti I. stupně u České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.


O tom, že trénování paměti v knihovnách má své místo, už díky našim trenérům ví také na Slovensku. V lednu 2014 proběhl v Centru Memory v Bratislavě další akreditovaný vzdělávací program, zaměřený na odbornou přípravu trenérů/knihovníků ze Slovenska "Zvyšovanie kognitívnej výkonnosti seniorov", kde jako lektroka působí Jana Vejsadová z Havlíčkova Brodu. Jaroslav Čech z Břeclavi přednášel v únoru v Hornozemplínskej knižnici Vranov nad Toplou na konferenci Aby pamäť nestarla príliš rýchlo. V červnu 2014 přijala Zdeňka Adlerová pozvání na celoslovenský seminář Komunitná knižnica - čítanie - rodina, který se konal v Košicích. Představila zde rodinné projekty vyškovské knihovny, jejichž součástí je také trénování paměti a mozkový jogging.


Barbora Skubachová uspořádala ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici v rámci Týdne mozku dvě ukázkové lekce pro seniory, se žáky základních škol vytvářela myšlenkové mapy a speciální sérii tréninků připravila pro své kolegy - zaměstnance SVK. 


Mgr. Helena Pagáčová z Čadce poslala tento zážitek: Prvý kurz navštevovali iba dvaja muži, ktorí však ostali často zaskočení šikovnosťou ženskej skupiny. Ťažké bolo ich povzbudzovať, lebo trpelo ich ego a trochu škodoradostné ženské osadenstvo im nič nedarovalo.


Knihovníci – trenéři paměti se také pravidelně zúčastňují povinného vzdělávání, které pořádá v Praze vždy v březnu a listopadu ČSTPMJ.

Na podzim jsme připravili program a odeslali podklady k žádosti o příspěvek SKIP na Dílnu knihovníků – trenérů paměti, která se koná 28. – 29. dubna 2015 v Litvínově. Na tuto akci budou pozváni knihovníci – trenéři paměti z České republiky, ale také ze Slovenska.

 

Ve Vyškově 17. prosince 2014

Zdeňka Adlerová
vedoucí sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti
adlerova(at)kkdvyskov.cz 

 

Fotogalerie