Výroční zpráva za rok 2017

15.01.2018 11:29

Sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti - zpráva o činnosti za rok 2017

 

K 18. 12. 2017 má sekce 56 členů, z toho 49 aktivních. Od ledna 2017 přibylo do naší sekce 9 nových knihovnic-trenérka paměti. V roce 2017 jsme uspořádali celkem 979 akcí, kterých se zúčastnilo 12 043 osob, z toho 7 320 seniorů.

 

Z celkového počtu připadá 1 338 účastníků na 70 akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2017, do které se zapojilo 36 členů sekce. Věhlas našich knihovníků-trenérů paměti už překračuje hranice knihoven. Uspořádali jsme celkem 157 akcí mimo knihovnu (sociální ústavy, školy), kterých se zúčastnilo 2742 osob. Pokládám to za známku důvěry v knihovníky a zvyšování jejich prestiže v obci.

Ve dnech 25. a 26 dubna 2017 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 51 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 31 členů sekce. Knihovníky přivítala ředitelka knihovny PhDr. Helena Gajdušková a vedoucí sekce Zdeňka Adlerová.

Program Dílny plynul přesně podle harmonogramu a všichni jsme si ze Vsetína odváželi mnoho nových inspirací pro naše lekce. Děkuji všem pracovnicím vsetínské knihovny, zejména paní ředitelce a pracovnici PR Mgr. Kateřině Janoškové za skvělou organizaci akce. Další Dílna se bude konat v dubnu 2018 v Městské knihovně v Českém Krumlově.

 

V rámci povinného odborného vzdělávání, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti, absolvovalo 52 knihovníků-trenérů paměti jarní a podzimní seminář České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze a 6 navazující seminář o mozku v Olomouci.

 

Naše barvy v zahraničí hájila opět Jana Vejsadová. V roce 2017 se podílela v rámci akreditovaného vzdělávacího programu MŠ SR na odborné přípravě nových trenérů paměti ze sociální oblasti, ale i knihoven na Slovensku (Centrum Memory, Bratislava). Ve dnech 31. 5. - 1. 6. se zúčastnila v Hornozemplínské knihovně ve Vranove nad Toplou konference Aby pamäť nestarla. 31. 5. zde měla přednášku pro veřejnost "Nedovolte mozku stárnout - paměť v jednotlivých dekádách" a 1. 6. měla přednáškový blok pro knihovníky/trenéry paměti "Techniky prověřené staletími".

V měsíci říjnu se zúčastnila semináře pro trenéry paměti ze slovenských knihoven v Rajeckých Teplicích, kde společně s rozhlasovým publicistou a básníkem PhDr. Františkem Novotným vystoupila v bloku Od antiky k dnešku - o múzách básníků, olympských bozích (jak si je snadno a rychle zapamatovat) a moudrosti v duchu antické filozofie.

Dne 11. 10. měli pro slovenskou veřejnost i TRP v KK Žilině program o významu vzpomínek a jejich roli v životě člověka, o jejich uložení v mozku, zákonitostech i typech vzpomínek s názvem „Vzpomínky - stroj času na cestě do minulosti“.

 

Z archivu akcí vybírám:

 

Mgr. Radka Kaňoková, Krnov

Jako zajímavost bych uvedla přesah do ciziny - Řecko. V jarních kurzech u mě absolvovala základní mnemotechniky žena, která v Krnově trávila jarní dovolenou - ta tedy hlásá slávu českých trenérů v Athénách. Na kurzech jsem se v poslední době několikrát setkala s pečujícími osobami,  (manžel těžká demence, 24-hodinová péče; manželka 10 let na vozíku po úraze; tchyně těžký Parkinson...). Pro tyto lidi byly kurzy dle jejich slov po dlouhé době příležitost něco udělat i pro sebe, vyjít mezi lidi, restartovat mozek a na chvilku předat péči o blízké někomu jinému. K nim hluboký obdiv. Úžasní, pozitivní, stateční!

A vlastně ještě jedna věc: po absolvování kurzu v naší knihovně se jedna dáma rozhodla a v lednu pojede do Prahy absolvovat trenéra paměti I. a jde do toho taky.

 

Stluková Iva, Beroun

V uplynulém roce se uskutečnil jeden uzavřený kurz pro pokročilé a jeden pro začátečníky. S úspěchem se setkaly tematické lekce, novinka od letošního října, které fungují tak, že na každou jednotlivou lekci může přijít jakýkoliv zájemce a zjistit, co to to trénování paměti je. Většina lidí, kteří přišli na první, už chodí stále.

 

Dáša Maroszová, Třinec
Celý rok byl ve znamení postupného zvyšování zájmu o trénování paměti, hlavně zvenčí.

·         U nás v knihovně klasicky pořádám pravidelnou Mozkovou posilovnu pro všechny věkové skupiny bez předchozího přihlášení. Pak samozřejmě NTTP, ale to je u nás celkem slabota, všichni říkají, že už mě znají a ví, o čem to je, tak bývá účast malinká.

·         Vedu pravidelné kurzy v třineckém klubu seniorů.

·         Docházím do stacionáře Jantar trénovat seniory s demencí, cca 1x za 14 dnů.

·         Jezdívám vést kurz do Českého Těšína, většinou 2x ročně.

·         Pořádám zábavné přednášky o trénování paměti v okolních městech, podle zájmu - v prosinci mě čeká Jablunkov

·         domluvené už mám na nový rok trénování zaměstnanců těšínské Slezské diakonie, aby mohli trénovat seniory, se kterými pracují

·         taky už jsme dohodnutí na kurzu trénování paměti pro začátečníky v Mostech u Jablunkova a hned poté v Českém Těšíně.

Prostě je toho hodně, ta zpětná vazba mě neskutečně těší a motivuje.

 

Zdeněk Gloz, Slovácko

Tento rok jsem trénoval jen od podzimu do konce roku. Navázali jsme spolupráci s knihovnou v Petrově, kde jsem trénoval před třemi lety. Dále proběhlo setkání v knihovně v Tasově, je to malá knihovna, tak by chtěli trénovat tak jednou v měsíci, jsme domluvení po novém roce.

 

Zasílám pár zaznamenaných hlášek. Cvičení s ukrytými zvířaty ve větách:
 

"Šak na to hledím jak tele a nevidím nic!"

 "Ano - to je přesně to zvíře, které je ukryté v prvním řádku."

"Šak sem našla listonoša a zvíře žádné!"
"Šak aj ten može byt pěkné zvíře."
"Tot je štěně!"
"Ano - vidiš Joško - eště žes to řekl, já bych na to nedošla!"
"Hledím na to jak tele a utéklo mně sele!

 A nej hláška z celého půl roku... "Já teho vím hodně, enom si spomenůt!"

 

Tůmová Hana, Neratovice

V knihovně jsme s trénováním paměti letos začínali v březnu. Největší zájem o kurzy je u aktivních seniorů, kteří chodí rádi, pravidelně a dobrovolně. Na jaře jsme uspořádali i jeden kurz pro žáky, studenty a dospělé, který se stal pilotním kurzem pro celý projekt Učíme se učit (neskládá se pouze z trénování paměti, ale i dalších dovedností, které učí zase moje kolegyně a kolega). V rámci něho učíme studenty bez rozdílu věku, jak se lépe učit, k čemuž samozřejmě trénování paměti také patří.

 

Polatová Šárka, Prachatice

Letos v lednu jsem si dělala kurz Trenér paměti I, takže tento rok bylo pro mne vše nové. Trochu jsem tápala v tom, jak se na jednotlivé hodiny připravovat, ale nakonec vždy vše dobře dopadlo a hodně jsme se nasmáli. 

Měla jsem dva souběžné kurzy pro seniory a v každém se vyvíjela hodina trochu jinak. Vždy záleží na tom, jaká se sejde skupinka lidí. Ohlasy byly velmi dobré a v příštím roce chtějí všichni pokračovat.

 

Marcela Güttnerová, Litvínov

V jedné lekci měli účastníci za úkol napsat jakýkoli text podle obrázku. Sešla se tak hezká dílka, že je, se souhlasem autorek, posílám ke zveřejnění.

 

Ó jak je měnivé to naše nebe,

co napadne Jane Nerudo tebe?

Budou to písně kosmické

nebo jen kresby komické...

(Jiřinka Bergmanová)

 

Dneska ráno u lesa,

potkala jsem Picassa.

Chvíli se mi v trávě dvořil

a pak tenhle obraz stvořil.

Dobré bylo dnešní ráno,

v důchodu mám vystaráno.

(Petra Hanáková)

 

Malíř, co obraz maloval,

svou fantazii do něj dal.

Vesmírný koráb, co obletěl už svět,

nebo plné hvězd.

Zachytil hvězdu v letu

a barev celou paletu.

Jen ruka už tak pevná není

a bílá se tak v čáry mění.

Jen malíř ví, co znamenají...

(Naďa Králová)

 

Bílá čára je život, málokdy je rovná, ale je bílá, a to je pozitivní. Někdy se zadaří, to jsou ta kola. Jsou zde pruhy, hvězdy , barvy a jiné tvary. To podle toho, co nás na naší životní pouti potkalo, potkává a potkávati bude, dokud tu ta bílá čára bude.

(Naďa Musilová)

 

Vyroubalová Miroslava, Prostějov

Povídka na "pé":

 

Svatava Sukopová, Karviná

Domácí úkol – vzpomenout si na co nejvíce přísloví, úsloví a přirovnání, ve kterých se vyskytuje nějaké zvíře. Od účastníků trenérů paměti padají nová a nová přirovnání, která jsou pro mne neznámá, ale oni je opravdu ve svém životě používají:

-        Vypadá jako ježek po závodě.

-        Tupý jako stádo ovcí.

-        Hnusný jako pytel zmijí.

-        Ranní ptáče dál doskáče, ale dřív zdechne.

-        U nás místo psa štěká manželka.

-        Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.

Zapamatování jmen a tváří a k němu se vážící vtip:

„Dobrý den, pane Míča.“

„Vy mi neustále komolíte jméno. Já se jmenuji Munda.“

 

Wilhelmová Martina, Žamberk

Na zadání "řekněte své jméno a k tomu jídlo od stejného písmene, třeba co máte rádi" jedna paní řekla: "Věra a mám ráda všechno!"

Při práci s kartičkami pro učení cizích jazyků došlo k licitování a výměně nepopulárních slov za lepší. Jedna paní se zaměřila na schraňování kartiček se zdravotní tématikou a vyhlašovala: "vyměním gauč za průjem!"

 

Zdeňka Adlerová z Vyškova uspořádala na jaře seminář Hrátky s pamětí v NK Praha pro knihovníky z Čech a v prosinci seminář Výcvik kognitivních funkcí a trénink paměti pro katalogizátory v rámci projektu ESF Příprava odvětví na změny v důchodovém systému.

 

TP v médiích: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/trenovani-pameti-v-mediich/

 

Obrazová dokumentace činnosti ve fotogalerii: https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/fotogalerie/

 

Ve Vyškově 18. prosince 2017

 

Zdeňka Adlerová

adlerova@kkdvyskov.cz