Vyškovská trenérská dílna je za námi

30.04.2012 13:59

Ve dnech 23. – 24. dubna 2012 jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, ve spolupráci se SKIP, Městem Vyškov, Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a Klubem přátel KKD, o.s. a za podpory Ministerstva Kultury ČR pořádali Hrátky s pamětí – trenérskou dílnu 2012.

 

Celostátní setkání knihovníků – trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti ČSTPMJ I. - III. stupně, se konalo již pošesté.  Program semináře byl zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů.

 

Dvoudenní akci slavnostně zahájil ředitel knihovny Dr. Vladislav Raška společně s místostarosty Města Vyškova Ing. Karlem Jurkou a Romanem Celým. V příspěvku Biblioterapie a mozkový jogging nám Monika Holoubková (KISK MU Brno) představila projekt Bibliohelp.cz a možnosti jeho praktického využití v tréninkových programech. Následovalo vystoupení MUDr. Jany Fojtíkové z Vyškova, která přítomné seznámila s pohledem neurologa na trénink paměti jako prevenci Alzheimerovy choroby. Jana Vejsadová, profesionální trenérka paměti z Havlíčkova Brodu, pak připojila zhodnocení efektivity kognitivního tréninku z pohledu trenéra. Marcela Güttnerová, ředitelka litvínovské knihovny, hovořila o aktivizačních programech pro seniory v prostředí knihoven.

 

Nedílnou součástí akce je výměna praktických zkušeností. PhDr. Jakub Pavlík z SVK Kladno spojil myšlenkové mapy se studiem cizího jazyka, Dagmar Maroszová z MěK Třinec nás vyzkoušela z „Müllerova kalendáře“, Anna Kratochvílová z MěK Velvary předvedla praktickou lekci pro školáky věnovanou zapamatování si děl Karla Čapka a potrápila naše mozky vlastními přesmyčkami. Na závěr – příhodně před večeří – jsme si od Jaroslava Čecha z MěK Břeclav vyslechli přednášku na téma Rostlinné a přírodní stimulanty mozku.

 

Druhý den Dílny byl pouze praktický. Ráno jsme zahájili koordinační rozcvičkou. Cvičitel Tai Chi Milan Kovár z Rousínova předvedl několik cviků relaxačních, dechových a zejména ty, které propojují pravou a levou mozkovou hemisféru. Předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein přivezl spoustu společenských deskových her a přesvědčil nás, že i touto hravou formou se dá efektivně rozvíjet mozková činnost. Milada Češková z MěK Hodonín a Iva Pekníková z MěK Litomyšl poté přidaly vlastní hry, které s úspěchem hrají ve svých kurzech.

 

Po celou dobu Dílny měli přítomní k dispozici hry a hlavolamy z iQparku Liberec. Díky pomoci Města Vyškova, které zajistilo dovoz exponátů, si mohli po celý týden své hlavy lámat také žáci a studenti vyškovských škol, účastníci kurzů trénování paměti pro seniory i široká veřejnost. Na interaktivní výstavu Hry a hlavolamy zavítalo celkem více než 600 návštěvníků.

 

Věřím, že i letošní Dílna se vydařila a přítomní trenéři paměti si do svých knihoven odvezli mnoho inspirace pro další kurzy a semináře. Vždyť aktivizační programy – trénování paměti a mozkový jogging – mají v knihovnách již dlouholetou tradici a přivádějí do nich zájemce napříč všemi generacemi. Již dnes se všichni těšíme na Dílnu 2013, která se bude konat ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

 

Fotogalerie - první den (autorka Zdeňka Adlerová)

Fotogalerie - druhý den (autor Anry Lukáč)

Bibliohelp a mozkový jogging by Monika Holoubková