Vzdělávání (nejen) trenérů paměti

08.11.2013 12:15

Ve dnech 22. - 25. listopadu 2013 pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) seminář pro trenéry paměti i širokou veřejnost na téma Kreativita v práci trenérů paměti. Členové naší sekce se v rámci kontinuálního vzdělávání zúčastní nejen jako "žáci", ale nekteří z nich přijali také roli lektorů. 

Program ke stažení a tisku v pdf.

 

EURAG – Centrum pro trénování paměti  a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging KREATIVITA V PRÁCI TRENÉRA PAMĚTI
22. 11. – 25. 11. 2013

Seminář v rozsahu 30 hodin se koná v pátek 22. 11., v neděli 24. 11. a v pondělí 25. 11. v sále Přítomnost,
v Domě odborových svazů, Churchilovo nám. 2, Praha 3, (tram č. 9, 5, 26 do st. Husinecká, vchod z ul. Siwiecovy nebo 5-10 minut pěšky z Hlavního či Masarykova nádraží), v sobotu 23. 11. se seminář koná ve velkém sále Komunitního centra Matky Terezy na stanici metra C, Háje.

 

PROGRAM

Pátek  22. 11. 2013  9.00 - 16.30 hod.
Mgr. Alena Andrysová:  KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor výtvarná výchova, český jazyk. S metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou  se seznámila v roce 2000 prostřednictvím knihy Betty Edwards Drawing on the Right Side of the Brain. Nadšena efektivností a fascinujícími výsledky se v roce 2006 rozhodla, že se bude věnovat jejímu vyučování. Dobré teoretické zázemí, pokud jde o funkci pravé a levé mozkové hemisféry, jí poskytlo studium kineziologie (metody „One Brain“) v letech 2000–2006. Potřeba rovnováhy v životě ji přivedla k mnoha dalším oborům. Mgr. Andrysová je člověk s univerzálními zájmy. Od roku 1994 učí anglický jazyk a od roku 2007 působí jako instruktorka hathajógy a powerjógy.

 

Autorka knihy Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Betty Edwards, vychází z klíčového objevu, kterým byl fakt, že lidský mozek není složen ze dvou identických hemisfér, ale že každá má své specifické funkce. Psychobiolog Roger W.Sperry dostal v roce 1981 Nobelovu cenu za studii, ve které dokázal, že verbální a analytické myšlení je doménou hemisféry levé a vizuální vnímání je specializací hemisféry pravé.

 

Popularita kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou nepochybně souvisí s rostoucím obecným povědomím o tom, že lidský mozek má velký nevyužitý potenciál. Naprostá většina lidí se v našich kulturních podmínkách celý život vzdělává téměř výhradně skrze jazyk, a tedy zaměstnává více levou mozkovou hemisféru. Není potom divu, že jejich pravá mozková hemisféra bývá méně trénovaná, méně schopná převzít řízení při činnostech, které její hlavní úlohu nezbytně vyžadují.

 

Přitom právě v pravé polovině mozku je centrum naší tvořivosti, kterou potřebujeme využít vždy, když je nutno řešit problém. „Tvořit“ neznamená pouze výtvarné tvoření, „tvořit“ znamená použít to, co znám a umím, v nových souvislostech, kombinovat, najít originální řešení. K tomu je potřeba dokázat věci i situace doslova „vidět“ z různých úhlů.

 

Pravá mozková hemisféra je naším vzdělávacím systémem zanedbávána, protože „nemluví“ a „nepočítá“. Hudební a výtvarné výchově je věnován minimální čas. A uvědomte si, kolik času vy sami trávíte v zajetí hudby, tance či vnímáním vizuálních obrazů nebo meditací dnes. Jisté je, že probuzení pravé hemisféry, například kreslením, může významně rozvinout vaše schopnosti, které využijete v mnoha dalších oblastech života.

 

Různá jednoduchá cvičení vás naučí, jak se „přepnout“ na vnímání zprostředkované pravou hemisférou. Tento stav, kdy levá hemisféra přenechá řízení hemisféře pravé, je nesmírně příjemný. Je to způsobeno mimo jiné i tím, že pravá hemisféra nevnímá čas a člověk se ocitá jakoby „v jiném světě“. Tento relaxační efekt je stejně významný jako samotné výsledky práce, zvýšení sebevědomí či změna myšlení a vnímání.

 

Pokyny pro účastníky: přineste si měkké tužky (např. 4B nebo 6B), měkkou gumu, 10ks papírů A4, 3ks papírů A3, tvrdou podložku nebo kreslicí desky A4.

 

Sobota 23. 11. 2013 9.00 - 12 hod.
Mg.A. Petr Veleta, Ph.D.
POZITIVNÍ KOMUNIKACE, TANEC A HUDBA OTEVÍRAJÍ  DVEŘE ZAPOMNĚNÍ

Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, HAMU obor choreografie a FTVS v Praze doktorantské studium kinantropologie. Působil léta jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního divadla v Karlíně a šéf baletu a choreograf v divadle v  Olomouci. Jako taneční pedagog a choreograf působil v Čechách, na Slovensku, v Anglii a Německu. 11 let pracoval jako asistent režie opery ND v Praze. Léta se věnuje taneční a pohybové terapii pro seniory s psychickým a fyzickým postižením v rámci Čs. Alzheimerovnské společnosti a Gerontocentra na Praze 8. Je spoluzakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE (Exercise and Dance for Seniors) a Peter´s Dance Center Prague. Psychomotorickou terapeutickou metodu EXDASE  používá s úspěchem také v praxi se zdravou seniorskou populací i s mentálně postiženými dětmi.

 

Senioři a pečující se díky celkové pozitivní atmosféře a pravidelné intervenci pohybu a tance dostávají do radostné euforie a zapomínají na své problémy i handicap. Silné pozitivní  emocionální zážitky se u seniorů postižených demencí uchovávají v paměti i když jejich krátkodobá paměť přestává být funkční. Dveře zapomnění světa lidí postižených demencí se díky metodě EXDASE otevírají a k radostnému překvapení odborníků zůstávají pootevřené i po skončení intervence. Stejný efekt byl v Americké studii odhalen i při individualizovaném naslouchání hudby.

 

Sobota 23. 11. 2013  13.00 - 15.00 hod.
Jitka Bonušová
je absolventkou FAMU a lidové taneční konzervatoře. Jako tanečnice aktivně působí již více než 30 let. Byla členkou tanečních souboru Beseda pod vedením pana profesora Frantička Bonuše, členkou a následně vedoucí souboru Country VŠ Praha. Společně s manželem Jasanem Bonušem založili taneční soubor a školu Dvorana, která se specializuje na výuku českých lidových tanců a country tanců. Kromě českých lidových tanců vyučuje také společenské tance 19. století a americké country tance. K těmto tancům vydává metodické materiály a zasloužila se o znovuobjevení Hanácké a Slezské besedy. Během svého působení jako lektorka vyučovala v USA, Japonsku, Německu, Dánsku, Francii, Itálii.

 

COUNTRY TANCE  - INSPIRACE, POVZBUZENÍ, ÚSPĚCH

Country  tance  jsou zajímavé a inspirativní především proto, že se netančí pouze v páru, ale v řadách, kruzích a čtverylkách. Během tance se tanečníci v párech střídají nenásilnou a veselou formou a tak se všichni brzy důvěrně poznají.

Při tanci se jednotlivé figury napovídají, takže tanečníci si nemusejí celý tanec pamatovat, ale reagují na pokyny "callera", česky bychom mohli říci vyvolávače figur. Protože se při tanci nepoužívají žádné krokové variace, všichni mohou začít tančit bez předchozí průpravy.  A právě rozmanitost figur, které jsou vyvolávány, dává tanci jiskru a tanečníci se postupně naučí orientaci  na parketu, dostávají neustále nové a jiné podněty a hravou formou se naučí jednotlivé tance. Muzika je rytmicky přesná a dobře "vede" a má veselé motivy a tím umocňuje prožitek.

 

Sobota 23. 11. 2013  15.15 - 16.30 hod.
Lenka  Šnajdrová 
je původní profesí všeobecná sestra, nyní lektorka a koordinátorka vzdělávacích aktivit pro sestry a pracovníky v péči o seniory ve firmě SETRANS Praha.  Trénování paměti se věnuje od roku 2009 se zaměřením na zdravé seniory a pracovníky zdravotnických a kancelářských profesí. Má rovněž akreditované vzdělání  v oboru fitness - skupinová cvičení. Aktivní instruktorka fitness programů Zumba fitness®, Zumba Sentao™ a Zumba Gold®, absolventka školení Začínáme cvičit se seniory u FaceCzech Academy. Program Zumba Gold® je vytvořený speciálně pro seniory. Lektorka je oficiální instruktorkou Zumba® a Zumba Gold®, což jsou registrované ochranné známky používané na základě licence. K této akci bylo vydáno povolení od ZIN License Support Team.

ZUMBA GOLD® - KREATIVNÍ AKTIVIZACE SENIORŮ

Pohyb jako součást zdravého stárnutí (prevence demence, prevence stresu a onemocnění). Co je Zumba fitness® a Zumba Gold® - krátce o historii programu. Hlavní zásady programu Zumba Gold®. Lekce Zumba Gold®, součástí je i cvičení na židlích pro klienty s poruchou mobility a ukázky cvičení zaměřených na pohybovou paměť. Jak se stát instruktorem Zumba Gold® a využití programu pro kvalitu vlastního života. Diskuse a závěrečné shrnutí.

Pokyny pro účastníky: Vezměte si pevné sportovní boty a volnější oblečení, ručník a láhev s vodou. Doporučuji vzít si jedno tričko na převléknutí, můžeme se mírně zapotit.  Cvičení není omezeno věkem ani kondicí účastníka.

 

Neděle 24. 11. 2013 od  9.00 - 16.30 hod.
KREATIVITA V PRÁCI  KNIHOVNÍKŮ - TRENÉRŮ PAMĚTI

Zdeňka  Adlerová 9.00 - 10.30 hod.
CVIČENÍ PRO PRAVOU HEMISFERU

Certifikovaná trenérka paměti 3. stupně. Vystudovala Střední ekonomickou školu ve Frýdku – Místku. Od roku 2000 pracuje v knihovnictví, v současné době na pozici PR, organizátorka aktivit, lektorka vzdělávacích kurzů. Trénování paměti se věnuje od roku 2005, od roku 2011 působí v ČSTPMJ jako metodička pro knihovníky – trenéry paměti a v témže roce založila samostatnou sekci knihovníků - trenérů paměti při Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (https://www.skipcr.cz/).Více informací na www.treninkpameti.com.

Různé typy cvičení, která zapojují ve větší míře pravou mozkovou hemisféru nebo podporují součinnost obou hemisfér.  Pokyny pro účastníky: vezměte s sebou pastelky, případně i nelinkované, čisté A4 papíry.

 

Jana Vejsadová 10.45 - 12.15 hod.
ŘEKA, KTERÁ ČARUJE

Certifikovaná trenérka paměti 3. stupně. Vystudovala knihovnictví a informační služby a v tomto oboru se řadu let specializovala na programy pro seniory a bezbariérový přístup k informacím pro zdravotně znevýhodněné. Od roku 2006 působí na soukromé dráze v oblasti celoživotního vzdělávání. Připravuje aktivizační programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí a na efektivní práci s informacemi pro různé sociální skupiny, podílí se na odborné přípravě pracovníků v sociálních službách. Její doménou je práce s textem jako nástrojem k aktivizaci i k biblioterapii.  Bližší informace na osobních stránkách www.mneme.cz.

Sázava je řeka mnoha tváří, věčná inspirátorka trampů, spisovatelů, malířů i filmařů. Pro trenéra paměti může být námětem k vytváření nových testů a cvičení paměti, pozornosti, prostorové představivosti, logického uvažování i verbální paměti.

 

Mgr. Jaroslav Čech  13.15 –14.45 hod.
DOMA JSEM TAM, KDE SI TO PAMATUJI
aneb jak využít regionální témata v tréninku paměti

Absolvent oboru filosofie-historie na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti pracuje v Městské knihovně Břeclav, kde se stará kromě jiného o správu regionálního fondu a oblast celoživotního vzdělávání. Tréninku paměti se věnuje od roku 2008, od roku 2009 je držitelem certifikátu trenéra paměti 3. stupně.

„V průběhu mé trenérské praxe jsem si ověřil, že největší úspěch mají u návštěvníků kurzů témata, která se týkají míst, ke kterým mají také nějaký emocionální vztah, tj. míst, kde se narodili, prožili dětství nebo podstatnou část života. Konkrétní příklady týkající se břeclavského regionu mohou být dle mého názoru inspirací i pro ostatní trenéry paměti, ať jsou z řad knihovníků nebo ne“.

 

Mgr. Kamila Jonášová  15.00 –16.30 hod.
VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ S LEONARDEM DA VINCI

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor vědecké informace a knihovnictví. Pracuje ve Středisku knihovnických a kulturních služeb v Chomutově jako knihovnice ve funkci vedoucí výpůjčních služeb. Patří mezi víc než čtyřicet knihovníků – trenérů paměti, vyškolených ČSTPMJ. Jako lektorka trénování paměti se zaměřuje na zdravé seniory a děti předškolního a mladšího školního věku. V rámci knihovnických lekcí vytvořila pro děti od 5 do 9 let besedy s názvem Hrátky s pamětí, které jsou součástí nabídky programu pro MŠ a ZŠ v dětském oddělení knihovny

Leonardo da Vinci, renesanční myslitel, všestranný umělec a vědec, jehož dílo se stalo trvalou inspirací pro mnoho generací. Lektorka bude na příkladu této významné osobnosti demonstrovat, jak si zábavnou formou procvičit paměť a při tom se zároveň dozvědět mnoho nového.

 

Pondělí 25. 11. 2013

Mgr. Marcela Güttnerová 9.00 - 10.30 hod.

Certifikovaná trenérka paměti 2. stupně. Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současnosti pracuje jako ředitelka v Městské knihovně Litvínov. Trénování paměti se věnuje od roku 2007 se zaměřením na zdravé seniory v knihovně.

Využití knihovnických piktogramů i jinak než jenom na regálech (přihřátí knihovnické polívčičky); procvičování paměti s Čapkovými povídkami a 20 českými městy.

 

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. 10.45 – 12.15 hod.
HLAS JAKO NÁSTROJ TRENÉRA PAMĚTI

Lektorka rétoriky, mnemotechnik a efektivního učení společnosti Tullius, certifikovaná trenérka paměti (ČSTPMJ). Absolvovala řadu kurzů rétoriky u českých i světových specialistů (Marie Dohalská, FF UK; Anna Strittmatter, Německo; Ric Oquita, USA). Je absolventkou doktorského studia egyptologie a obecné lingvistiky na FF UK a Universität Basel, Švýcarsko a magisterského studia na FF UK (egyptologie a lingvistika-fonetika; University of Pennsylvania, USA (egyptologie); Harvard University, USA (lingvistika). Kromě kurzů společnosti Tullius se věnuje výuce rétoriky a mnemotechnik na FF UK v Praze a v mezinárodním programu ERASMUS. Semináře rétoriky a mnemotechnik vedla též na Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institute for advanced study) a na Freie Universität Berlin. Věnuje se též aplikaci moderních metod ve výuce egyptologie na FF UK, kde je pravidelně hodnocena mezi nejlepšími pedagogy FF UK.

Pokud prezentujeme či vedeme semináře, je náš hlas jedním z nejdůležitějších nástrojů, které máme k dispozici. Ne vždy jej však využíváme správně, a málokdo si je vědom jeho plného potenciálu. Kreativní práce s hlasem a intonací a schopnost mít hlas pod kontrolou je jedním z předpokladů úspěšné práce trenéra paměti. 

 

Bc. Hana Orlíková 12.30 -13.30 hod.
MINISADA  PRO TRENINK PAMĚTI

Absolventka bakalářského studia antropologie na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době studuje jednooborovou psychologii na FF UK  a  pracuje jako výzkumná asistentka v Poradně pro poruchy paměti FN Královské Vinohrady. Působila rovněž jako kontaktní osoba v projektu Dny paměti ČALS. Má profesní zkušenosti s trénováním paměti se zdravou populací i s osobami s kognitivním deficitem .

Minisada je určena k trénování paměti a dalších poznávacích funkcí (pozornosti, řeči, sémantických a exekutivních schopností). Byla vytvořena pro profesionály i pro rodinné pečovatele jako vhodný nástroj k individuálnímu trénování mentálních schopností u osob, které se z jakýchkoliv důvodů nemohou účastnit skupinových aktivit. Lze s ní trénovat osoby kognitivně zcela zdravé i osoby s kognitivní poruchou.

 

Seminář reprezentuje formu kontinuálního vzdělávání trenérů paměti a byl zařazen do kategorie povinného vzdělávání s nejvyšší dotací třech kreditů. Seminář jako celek je určen absolventům základních kurzů pro trenéry paměti, resp. kurzů pro certifikované trenéry paměti I. a II., pořádaných ČSTPMJ. Odborné i laické veřejnosti jsou přístupny  jednotlivé části semináře /viz semináře pro veřejnost na www.trenovanipameti.cz/

Registrační poplatek 3.000 Kč pro členy ČSPTMJ a 6.000 Kč pro nečleny, je splatný v hotovosti v pátek 22. listopadu 2013 mezi 8. - 9. hodinou v sále Přítomnost, kde se seminář koná denně od 9 do 16.30 hodin dle výše uvedeného rozvrhu, v pondělí 25.11.13 seminář končí ve 14 h.  Účast je podmíněna předběžnou rezervací.

Přihlašovací on-line formulář naleznete na www.trenovanipameti.cz .
Přihlášku lze rovněž okopírovat a zaslat e-mailem či poštou na adresu předsedkyně ČSTPMJ Ing. Dana Steinová, Lečkova 1520, 149 00 Praha 4, dana_stein@volny.cz.