Z našich kurzů ... vážně i vesele

04.01.2013 12:21


… Zpočátku byl v kurzech v Městské knihovně v Praze největší zájem o řešení každodenních problémů s pamětí v běžném životě. Později narůstaly další aktivity a chuť učit se i nejrůznější mnemotechniky (vždy s vysvětlením jejich účelu a množného využití v praxi). Klienty hodně bavila nejrůznější cvičení – největší úspěch asi měla cvičení kreativity. Na jednotlivé lekce senioři často přinášeli zajímavé tipy pro ostatní (např. na kulturní akce, zajímavé webové stránky, vtipy o zapomínání, aj.) Jedna šikovná účastnice uháčkovala pro všechny pruhované čepice přesně v barvách duhy.

 

Oba letošní kurzy splnily očekávání obou stran – účastníci se jen neradi rozcházeli, na jejich přání jsme často přetahovali vyměřený čas. Velkým kladem kurzů bylo určitě i vzájemné poznání vrstevníků (u některých dokonce počátek cesty z osamělosti), zbavení se zbytečného ostychu i podceňování a hlavně dobrá, bezprostřední zábava.

Řada z nich si již v průběhu kurzu domlouvala vzájemná setkání a projevila také zájem o pokračování kurzů nebo alespoň o občasné „srazy“ v knihovně…

 

…Kopřivnice letos vyhlásila Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, naše knihovna se zapojila právě kurzy paměti a Akademií třetího věku, byla to velice zdařilá akce, koncem listopadu proběhlo slavnostní Seniorské odpoledne, nejaktivnější účastníci kursů a besed byli vyhlášeni a odměněni. Myslím, že to byla pro mnohé výborná motivace a také skvělá propagace knihovny a jejich aktivit…

 

…Z historek a hlášek mi utkvěla jedna, která pobavila mě i ostatní účastníky kurzu. Vymýšleli jsme co nejvíce přídavných jmen k nějakému podstatnému jménu. Jedním ze slov byla polévka. A protože polévek je spousta, "uvařili" jsme od hrachové, přes hovězí až po želví. Jedna účastnice nás ale dostala svým originálním rozdělením: u nich doma jsou jen dva druhy polévek: průhledná a neprůhledná. Možná to není nejvtipnější, ale po ohlasu, který to mělo, bych řekla, že se tohle dělení ujme i v jiných domácnostech…

 

Nejzdařilejší básně, ve kterých byla použita slova: ponožka, les,smích  a kolo.

Špatná volba

Proti sněhu na nožky, navlékám si ponožky.

Do lesa pak na kole, šlapu si to přes pole.

Smích mě přešel, je to těžký.

Měl jsem si vzít raděj běžky.

 

Vzpomínka sériového vraha

Ponožka s nohou bez těla u kola leží v lese.

Smích ve škleb změnil se, tělo nehýbe se.

Les výkřik pohltil, krev se vsákla.

Hmyz začal hodovat, červy se těší.

Kdo bude další?

 

...Mám radost z toho, že se lidé těší na každou další lekci TP, kladná zpětná vazba je silně motivující. Jedna seniorka mě pravidelně oslovuje „paní učitelko“. Když jsem se jednou jemně ohradila, že nejsem učitelka, dotyčná paní se na chvilinku zarazila a pak se opravila se slovy „promiňte, paní profesorko...“ Od absolventek podzimního kurzu TP 2012 jsem na závěr dostala básničku nazvanou Souboj s pamětí...


Neseme malou kytičku,
že jsme si namáhaly hlavičku.
Něco málo v hlavě máme,
spolu dohromady to dáme.

Několik podzimních podvečerů,
klidně si tu meditovat v šeru,
zapnout mozek, malinko jej obelstít,
aby se nám paměť nemohla mstít.

Domácí úkoly plnily jsme řádně,
snažily se, aby to bylo správně.
Hlava neslouží jako za mladších let,
musíme o všem hodně přemýšlet.

Vaše rady nedáme si za rámeček,     
raději si vše uložíme do hlaviček.     
Mozkovým závitům nedáme pokoje,
souboj s pamětí nevzdáme bez boje!

…Myslím, že nejzdařilejší je stále oblast regionu, která starším, ale i těm mladším připomíná místa známá a nebo již zapomenutá. Nejhezčí tak v uplynulém roce byla Literární procházka po Kutné Hoře, kde účastníci poznávali jednotlivá místa a spisovatelé v přesmyčkách či hádankách. Rovněž hezké byly vánoční hrátky s vánočním stolem, nebo jídelníčkem v přesmyčkách. Pro "kamarády a kamarádky" z Centra Bartoloměj to byly zase hádanky o vodě a stromech a vánoční zvyky trochu jinak…

…O kurzy paměti je stále zájem, jak o základní tak pokračovací. Na některé zájemce se ani nedostane. Volím skupinky po 10.  Mě osobně potěšil nevidomý starý pán, kterého do kurzu doprovázela manželka. Zpočátku byl apatický a s každou lekcí úplně ožil, aktivně pracoval a s radostí plnil domácí úkoly. Na podnět účastníků prvního ročníku jsme založili Klub seniorů, kde se lidé dál mohou potkávat…

...Video z Litomyšle...

 

Zajímají vás další informace z knihovních tréninků paměti? Již brzy na těchto strámkách Výroční zpráva 2013!

Sledujte nás! A především - hrajte si s pamětí i s knihovnicemi a knihovníky!