Zpráva z Dílny 2018

22.05.2018 13:54

Tradiční Dílna knihovníků-trenérů paměti se v letošním roce konala ve dnech 23. – 24. 4. 2018 v Městské knihovně v Českém Krumlově. Zúčastnilo se jí 37 knihovníků z České republiky, 2 knihovnice ze Slovenské republiky, 2 trenéři paměti, kteří nejsou knihovníky, ale v knihovnách pořádají pravidelné kurzy a sedm dalších hostů z univerzit, sociálních služeb apod.

První den si účastníci vyslechli dvě odborné přednášky a zúčastnili se jednoho praktického workshopu:

  • Ing. Bc. Hana Vojtová - Smyslová aktivizace
  • Jana Vejsadová - Trénink paměti pro nevidomé a těžce zrakově postižené
  • Mgr. Jiří Pokorný - Jak pracovat s literaturou a sami se sebou, aby to byla biblioterapie

Druhý den se sedm knihovníků a jeden host podělili se svými zkušenostmi a předvedli své lekce trénování paměti.

V průběhu Dílny jsme také pokřtili knihu Jany Vejsadové Fitness pro mozek, první knihovnice-trenérky paměti, která se dnes věnuje trénování paměti profesionálně. Hostem, a jedním z kmotrů knihy, byl autor předmluvy rozhlasový redaktor, scenárista, publicista, moderátor, básník, písňový textař a odborník na krizovou komunikaci František Novotný.

Cíl projektu - vzdělávat knihovníky-trenéry paměti a poskytnout jim platformu pro výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů trénování paměti v knihovnách byl zcela naplněn.

Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. – III. stupně z řad pracovníků knihoven byla Dílna zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm byla ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

Finančně tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Svaz knihovníků a informačních pracivníků ČR

 

Ve Vyškově 22. května 2018

Zdeňka Adlerová, vedoucí sekce SKIP Knihovníci-trenéři paměti

Fotogalerie, autor fotografií Mgr. Martin Nechvíle