Eva Bajanová - Levice, SR

Eva Bajanová - Levice, SR

E-mail: tksluzby(at)kniznicalevice.sk

Pracujem v Tekovskej knižnici v Leviciach ako vedúca odboru služieb. Tréningy pamäti robím od r. 2010 a absolvovala som v Centre MEMORY v Bratislave všetky tri vzdelávacie moduly pre Trénera pamäti, vrátane trénovania kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie u ľudí s poruchami pamäti. Som prvou trénerkou pamäti v podmienkach slovenských knižníc. 
 
Informácie o kurzoch na uvedenom e-maile.