Jana Brliťová - Trnava, SR

Jana Brliťová - Trnava, SR

E-mail: brlitova.jana(at)post.sk
Trénerkou pamäti som sa stala absolvovaním som vzdelávacích kurzov v Memory Centrum v Bratislave.

Pracujem v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

Kurzy trénovania pamäti seniorov pod názvom Mozgový jogging vediem v knižnici. V tomto roku sme zrealizovali dva osem hodinové kurzy. Každý kurz absolvovalo 12 účastníkov. Keďže moji absolventi majú záujem pokračovať, pripravujem pokračovanie na tému "Poznávame región - významné osobnosti a miesta" - cieľom je samozrejme poznávanie regiónu, ale aj využitie znalosti účastníkov o miestopise, tradíciách, udalostiach, osobnostiach a pod. v regióne.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

Fotogalerie