Jana Vejsadová - Havlíčkův Brod

Jana Vejsadová - Havlíčkův Brod

Trenérka paměti III. stupně
Email: jana.vejsadova(at)gmail.com
www.mneme.cz 

Tréninky paměti v knihovnách připravuje a realizuje od roku 2002. Byla prvním knihovníkem s odborností trenéra paměti v ČR. Od r. 2006 působí jako OSVČ v oblasti celoživotního vzdělávání. V rámci přednáškové činnosti v programech CŽV se rovněž věnuje problematice lidské paměti z hlediska péče, poruch, životosprávy i z hlediska významu všech poznávacích funkcí v procesu čtení, učení a každodenních situacích. Podílí se na odborné přípravě aktivizačních pracovníků a trenérů paměti u nás i v SR. Její doménou je využití textu v tréninku paměti.

V knihovnách Kraje Vysočina i v jiných místech ČR připravuje:
tréninkové programy pro seniory a zdravotně znevýhodněné, které jsou obsahově zaměřeny na zvyšování kognitivní výkonnosti, na osvojení paměťových technik a strategií a jejich praktické využití v každodenním životě.