Jaroslav Volf - Kladno

Jaroslav Volf - Kladno

Trenér paměti III. stupně

E-mail: volf(at)svkkl.cz

Působí ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, https://www.svkkl.cz  na pozici knihovník v odboru služeb, informační a rešeršní služby, IVU.

Informace o připravovaných kurzech na uvedeném webu.