Mgr. Helena Pagáčová - Čadca, SR

Mgr. Helena Pagáčová - Čadca, SR

E-mail: pagacovah(at)gmail.com
Pracujem v Kysuckej knižnici v Čadci ako koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti. Certifikát TP som získala v decembri 2013 v Centre Memory v Bratislave.

TP v našej knižnici organizujem v dvoch cykloch – jarnom a jesennom. Zatiaľ sa uskutočnili dva cykly pre seniorov a jedno samostatné podujatie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti Krízového strediska.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.