Miroslava Vyroubalová - Prostějov

Miroslava Vyroubalová - Prostějov

Trenérka paměti I. stupně
E-mail: region(at)knihovnapv.cz
Působí v Městské knihovně Prostějov, www.knihovnapv.cz v oddělení regionální literatury.

Vždy na podzim pořádám kurz trénování paměti pro začátečníky - seniory v 6 lekcích,ve středu v 10.h. dopoledne. Lekce jsou zaměřeny na osvojení paměťových technik a jejich použití v praxi. Jarní pokračovací kurz probíhá ve 4 lekcích, jejich obsahem je opakovaní i seznamování s dalšími technikami.
Pro středoškoláky je připravena jednorázová lekce.

Bližší informace na uvedeném e-mailu, internetových stránkách knihovny a v Radničních listech.