Slovenský tým

Zuzana Mjartanová - Žilina, SR

E-mail: mjartanova(at)krajskakniznicazilina.sk

Pracujem v Krajskej knižnici v Žiline dvadsať rokov, momentálne vediem Oddelenie knižnično-informačných služieb. Tréningy pamäti realizujeme v našej knižnici už tri roky spolu s kolegyňami Jankou Zurovacovou, Ladkou Rybárikovou a Zuzkou Mrekajovou. Určite nám niektoré knižnice závidia silnú zostavu, ale ako poznáte knižničné služby viete, že niekedy aj takýto počet nestačí J. Každá z nás je iná temperamentom aj prístupom, a tým sa navzájom obohacujeme. Teší nás, že sme členmi slovenského týmu trénerov pamäti a aj medzinárodného cs supertýmu, ktorý nám dáva nové inšpirácie čo a ako robiť.   

Tréningy realizujeme 2x ročne naraz pre dve skupiny, jeden kurz tvorí 10 stretnutí.  Vychádzame z odporúčaní Centra Memory v Bratislave.
Nie je dôležité zúčastniť sa, ale nezabudnúť na to :)

Zuzana Slišková - Nitra, SR

E-mail: zuzana.sliskova(at)post.sk
Certifikát trénera pamäti som získala v decembri 2013 spolu s ostatnými kolegyňami – knihovníčkami v Centre Memory v Bratislave.
Pracujem v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre ako knihovníčka.

V našej knižnici prebehli už tri kurzy trénovania pamäti pre seniorov, tento rok v marci začne štvrtý. Cyklus má 10 stretnutí, z nich každé trvá 90 minút. Táto vzdelávacia aktivita je určená seniorom, je bezplatná, jedinou podmienkou je byť čitateľom knižnice. Na konci získavajú všetci účastníci Osvedčenie o absolvovaní. 

Čokoľvek chcete vedieť o trénovaní pamäti u nás v Nitre, napíšte mi.
 

Mgr. Lenka Lesayová - Bratislava, SR

E-mail: lesayova.lenka@gmail.com

Certifikát trénera pamäti som získala v decembri 2013 v Centre Memory v Bratislave.

Tréningy pamäti pre seniorov organizujem každý rok v Staromestskej knižnici v Bratislave. Doteraz som realizovala dva cykly, ktoré prebehli vždy na jeseň v rokoch 2013 a 2014. Mojím cieľom je nielen zlepšovať pamäť a ostatné kognitívne funkcie, ale aj rozvíjať spolu so seniormi ich tvorivosť.

Ďalšie informácie poskytnem na uvedenom e-maile.

 

Mgr. Helena Pagáčová - Čadca, SR

E-mail: pagacovah(at)gmail.com
Pracujem v Kysuckej knižnici v Čadci ako koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti. Certifikát TP som získala v decembri 2013 v Centre Memory v Bratislave.

TP v našej knižnici organizujem v dvoch cykloch – jarnom a jesennom. Zatiaľ sa uskutočnili dva cykly pre seniorov a jedno samostatné podujatie pre sociálne a zdravotne znevýhodnené deti Krízového strediska.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

Jana Brliťová - Trnava, SR

E-mail: brlitova.jana(at)post.sk
Trénerkou pamäti som sa stala absolvovaním som vzdelávacích kurzov v Memory Centrum v Bratislave.

Pracujem v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

Kurzy trénovania pamäti seniorov pod názvom Mozgový jogging vediem v knižnici. V tomto roku sme zrealizovali dva osem hodinové kurzy. Každý kurz absolvovalo 12 účastníkov. Keďže moji absolventi majú záujem pokračovať, pripravujem pokračovanie na tému "Poznávame región - významné osobnosti a miesta" - cieľom je samozrejme poznávanie regiónu, ale aj využitie znalosti účastníkov o miestopise, tradíciách, udalostiach, osobnostiach a pod. v regióne.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

Fotogalerie

Barbora Skubachová - Banská Bystrica, SR

E-mail: barbora.skubachova(at)svkbb.eu

Absolventka vzdelávacieho kurzu Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov v Centre MEMORY v Bratislave 

Pracujem v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tréningom pamäti sa v našej knižnici venujeme spolu s kolegyňou Mgr. Ivanou Bičanovskou od marca 2014. Máme za sebou niekoľko úspešných sérií tréningov pamäti pre seniorov. Zrealizovali sme špeciálnu sériu tréningov pre pracovníkov knižnice a pravidelne počas roka uskutočňujeme ukážkové tréningy pre žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl. 

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

Absolventka vzdelávacieho kurzu Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov v Centre MEMORY v Bratislave 
Pracujem v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tréningom pamäti sa v našej knižnici venujeme spolu s kolegyňou Mgr. Ivanou Bičanovskou od marca 2014. Máme za sebou niekoľko úspešných sérií tréningov pamäti pre seniorov. Zrealizovali sme špeciálnu sériu tréningov pre pracovníkov knižnice a pravidelne počas roka uskutočňujeme ukážkové tréningy pre žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl. 
Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

Eva Bajanová - Levice, SR

E-mail: tksluzby(at)kniznicalevice.sk

Pracujem v Tekovskej knižnici v Leviciach ako vedúca odboru služieb. Tréningy pamäti robím od r. 2010 a absolvovala som v Centre MEMORY v Bratislave všetky tri vzdelávacie moduly pre Trénera pamäti, vrátane trénovania kognitívnych funkcií a špecifiká komunikácie u ľudí s poruchami pamäti. Som prvou trénerkou pamäti v podmienkach slovenských knižníc. 
 
Informácie o kurzoch na uvedenom e-maile.

PhDr. Katarína Benciová - Pezinok, SR

E-mail: metodika(at)kniznicapezinok.sk
 
Pracujem v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, ako metodička. Certifikát som získala v decembri 2013.
 
TP v našej knižnici prebiehajú pravidelne, uprednostňujeme čitateľov našej knižnice.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.

 

Bc. Alena Sochuĺáková - Martin, SR

Tréner pamäti 1. stupňa
E-mail: alena.sochulakova(at)gmail.com
 
Pracujem v Turčianskej knižnici v Martine ako vedúca oddelenia pre dospelých.
Certifikát TP som získala v decembri 2013.

Zrealizovala som jeden úplný kurz TP a práve teraz prebieha druhý, ďalší je naplánovaný v mesiacoch apríl - máj a október - november 2014.
Cyklus má 8 stretnutí po 90 min., účastníkov 15 - 18 vo veku od 40 - 85 rokov. 
TP prebiehajú v Turčianskej knižnici v konferenčnej miestnosti.

Ďalšie informácie na uvedenom e-maile.