Dílna knihovníků - trenérů paměti 2016

13.11.2015 18:04

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Město Jevíčko, Městská knihovna v Jevíčku a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 19. – 20. dubna 2016 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2016.

Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.

Program:

Úterý 19. dubna 2016 (12 – 17.30 hod.)

12.00 - 12.15 Zahájení semináře, Stanislava Kavanová, vedoucí knihovny, zástupce města Jevíčka

12.15 -12.30 Činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti v roce 2015, Adlerová Zdeňka           

12.30 – 15.00 “Barvy” - ukázky cvičení paměti s aktivní účastí: protrénování krátkodobé a dlouhodobé paměti, cvičení na kreativní myšlení, mozkový jogging a cvičení na posilování pozornosti a koncentrace, Mgr. Adriana Rohde Kabele trenérka paměti, vedoucí aktivizačního úseku v Centru seniorů Mělník

15.00 - 15.15 Přestávka

15.15 -  16.45 Využití knihovních dokumentů v kreativitě trenéra paměti, Jana Vejsadová trenérka paměti

16.45 – 17.15 Ergoterapií k propojení levé a pravé hemisféry, obnova motoriky, Mgr. Alena Semanová ergoterapeutka v OLÚ Jevíčko

17.15 – 17.30 Ergoterapie v praxi v práci se seniory, Pavla Konečná - trenér paměti Městská knihovna Jevíčko

17.30 – 17.45 Prohlídka knihovny

Večerní program: Společné posezení, diskuse

Středa 20. dubna 2016 (8.30 – 14.30 hod.)

8.30 – 13.00 Trenérské dílny účastníků semináře – zatím přihlášeni:

Mgr. Marcela Güttnerová – využití paměťových háčků v praxi, 15 minut
Iva Pekniková - téma upřesní v lednu
Mgr. Helena Orálková - Mnemotechniky v TEENU aneb Jak naučit středoškoláky umění paměti
Jana Šubrová - Picturebook - Knihy, které mohou změnit náš názor na svět - obrázkové knihy Iwony Chmielewské mohou povzbudit naši fantazii i paměť.
Tým knihovnic - Psychomotorická cvičení - via podzimní seminář v Praze (praktické ukázky toho, co jsme se naučily)

 

Další příspěvky hlaste co nejdříve na e-mailu mk@knihovna-jevicko.cz

 

Místo konání: Městská knihovna Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko, www.knihovna-jevicko.cz

Maximální počet účastníků: 40

Vložné 150 Kč

Kontaktní osoba:

Stanislava Kavanová

U zámečku 451, 569 43 Jevíčko

Mobil: 731 655 437, tel: 461 325 229

E-mail: mk@knihovna-jevicko.czna tento e-mail posílejte přihlášky nejpozději do 31. 3. 2016!!!

 

Možnosti ubytování:

Hotel U Apoštola:   https://www.uapostola.cz/

Hotel Morava:     https://www.moravahotel.cz/uvod

Penzion Alster:    https://www.alster.cz/

Domov mládeže Jevíčko:  https://www.gymjev.cz/domov-mladeze/

 

Pozvánka v doc.