Novinky

Termín Dílny 2020

08.08.2019 12:21
Hrátky s pamětí - dílna knihovníků - trenérů paměti se bude konat od pondělí 27. dubna do úterý 28. dubna 2020 v Ústí nad Labem.

Pololetní zpráva 2019

10.07.2019 16:19
Zpráva o činnosti za první pololetí 2019 Sekce SKIP ČR Knihovníci – trenéři paměti K 30. 6. 2019 má sekce 65 členů, z toho 46 aktivních (19 – nemoc, MD, bez odpovědi apod). Od ledna 2019 do naší sekce přibyly 3 nové knihovnice - trenérky paměti. V prvním pololetí 2019 jsme uspořádali celkem 675...

Hrátky s pamětí v Třinci

09.07.2019 09:01
V posledních dubnových dnech se v Knihovně Třinec konala již třináctá Dílna knihovníků – trenérů paměti. Cílem tohoto česko-slovenského dvoudenního semináře je odborně vzdělávat knihovníky – trenéry paměti a poskytnout zázemí pro výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů trénování...

Poděkování

01.07.2019 09:14
Ráda bych za všechny knihovníky – trenéry paměti poděkovala za dlouholetou aktivní činnost paní Zdeňce Adlerové, která od roku 2011 působí v ČSTPMJ jako metodik pro knihovny. Po roce 2006, kdy se Zdeňka stala certifikovanou lektorkou, začali i další knihovníci a knihovnice absolvovat trenérské...

Výroční zpráva 2018

24.01.2019 14:11
Sekce SKIP ČR Knihovníci – trenéři paměti Zpráva o činnosti za rok 2018   K 31. 12. 2018 má sekce 54 členů, z toho 51 aktivních, dvě členky pro nemoc činnost přerušily a jedna je na MD. Od ledna 2018 přibylo do naší sekce 5 nových knihovnic-trenérka paměti. V roce 2018 jsme uspořádali...

Pozvánka na Dílnu knihovníků - trenérů paměti 2019

05.11.2018 08:49
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Knihovna Třinec, p. o., Krajská knižnica v Žilině a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají ke 100. výročí prvního knihovního zákona, za podpory Ministerstva kultury ČR a...

Pololetní zpráva o činnosti

04.07.2018 14:29
Sekce SKIP ČR Knihovníci – trenéři paměti Zpráva o činnosti za první pololetí 2018 K 30. 6. 2018 má sekce 58 členů, z toho 48 aktivních (10 – nemoc, MD, bez odpovědi apod). Od ledna 2018 přibylo do naší sekce 5 nových knihovnic-trenérka paměti. V prvním pololetí 2018 jsme uspořádali...

Zpráva z Dílny 2018

22.05.2018 13:54
Tradiční Dílna knihovníků-trenérů paměti se v letošním roce konala ve dnech 23. – 24. 4. 2018 v Městské knihovně v Českém Krumlově. Zúčastnilo se jí 37 knihovníků z České republiky, 2 knihovnice ze Slovenské republiky, 2 trenéři paměti, kteří nejsou knihovníky, ale...

Výroční zpráva za rok 2017

15.01.2018 11:29
Sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti - zpráva o činnosti za rok 2017   K 18. 12. 2017 má sekce 56 členů, z toho 49 aktivních. Od ledna 2017 přibylo do naší sekce 9 nových knihovnic-trenérka paměti. V roce 2017 jsme uspořádali celkem 979 akcí, kterých se zúčastnilo 12 043 osob,...

Pozvánka na Dílnu knihovníků - trenérů paměti 2018

10.11.2017 12:12
vaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 25. – 26. dubna 2017 seminář Hrátky s pamětí –...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>