Pololetní zpráva 2019

10.07.2019 16:19

Zpráva o činnosti za první pololetí 2019

Sekce SKIP ČR Knihovníci – trenéři paměti

K 30. 6. 2019 má sekce 65 členů, z toho 46 aktivních (19 – nemoc, MD, bez odpovědi apod). Od ledna 2019 do naší sekce přibyly 3 nové knihovnice - trenérky paměti. V prvním pololetí 2019 jsme uspořádali celkem 675 (srov. 1. pololetí 2018 – 646) akcí, kterých se zúčastnilo 10 249 (8 158) osob, z toho 7 035 (4 981) seniorů.

 

Z celkového počtu připadá 1 353 (1418) účastníků na 76 (74) akcí pořádaných v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti 2019, do které se zapojilo 38 (39) členů sekce. Trenéři paměti z řad knihovníků trénují zájemce nejen v knihovnách. V 1. pololetí proběhlo 156 (159) akcí mimo knihovnu (ústavy sociální péče, školy), kterých se zúčastnilo 2 753 (2 470) osob. Je potěšující, že knihovníci začínají být stále více vnímáni jako důležití partneři v oblasti celoživotního neformálního vzdělávání.

 

Ve dnech 29. a 30. dubna 2019 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala v Knihovně Třinec tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se tu celkem 51 trenérů paměti včetně kolegyň ze Slovenska, z toho 25 členů sekce. Knihovníky přivítala ředitelka knihovny Mgr. Martina Wolna. V rámci oslav 100. výročí prvního knihovního zákona tak byla Dílna zaměřená na mezinárodní spolupráci českých a slovenských trenérů paměti a na výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů trénování paměti v knihovnách obou zemí. Další Dílna se bude konat v dubnu 2020 v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

 

V rámci kreditního systému kontinuálního vzdělávání v oboru, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti, absolvovalo 22 knihovníků-trenérů paměti jarní seminář České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze na téma Jak si hrát.

 

Z akcí proběhlých v 1. pololetí 2019 vybíráme:

Mgr. Zuzana Hönigová, DiS., Brno

Na jaře jsem jednu lekci věnovala tématu Pohádky. Úkolem účastníků bylo odpovědět na pár otázek týkající se českých Večerníčků. Jedna z otázek byla, kolik má na hlavě Rákosníček vlasů. Všichni hádali, že 3. Když jsem jim řekla, že jich má 7, ozval se plešatý pán a řekl: "Cože? To je na tom líp než já!"


Radka Kaňoková, Krnov

Co se dost povedlo, byla prestižní akce - konference Podpora kvality života s demencí, kde jsem měla také svůj příspěvek. Všichni zúčastnění manažeři trénovali paměťové háčky.

 

Mgr. Marcela Güttnerová, Litvínov

I v roce 2019 pokračujeme v metodě FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacování - instrumentem Uspořádání bodů, kde si senioři trénují prostorovou orientaci, efektivní práci s informacemi, zlepšují schopnost vytvářet strategie k řešení úkolů nebo pracují s chybou. Nenásilně si tak upevňují sebedůvěru či podporují schopnost respektovat jiný názor a nemít obavu ho mít.                      

 

Mgr. Zdeněk Gloz, Ratíškovice

Vymyslete co nejvíce slov na slabiku TA

Účastnice: tabule, tablo, tableta, tamaryšek, trdlo, tarantule,...

Druhá účastnice: No počkaj – trdlo nemáš na TA!

Účastnice: No vidiš, tož trdlo su já, tarantule, tapiok, taktika,...

U barev duhy:

Červená opice, žrala zelený banán... teda meloun... indickému fakírovi...

Trenér: "Teď budeme hádat přísloví z těchto piktogramů..."

Jedna účastnice po zevrubném prohlédnutí cvičení: "Tož to su v řiti..."

Druhá účastnice: "To už máš ten první obrázek? Být v řiti? (viz přiložený obrázek)

Básnička pro účastniky kurzu ve Velké nad Veličkou:

Když kurz paměti nabídl jsem ve Velké nad Veličkou,

šířily se neblahé zvěsti, že účast bude mít maličkou,

paní Soňa – vedoucí kulturáku – však posvětila tuto akci

a já překvapen pak velmi byl jsem velickou reakcí!

Parta udatných žen, ze začátku i s panem Kotáskem,

vytvořila příjemné prostředí ve stylu ryze horňáckém.

Každá návštěva s touto partou byla pro mě radostí,

aktivita, snaha, píle propojená s družností.

V první řadě seděla paní Iveta veliká to bojovnice,

aktualit na půl stránky – jak sama učebnice!

Doplnění následuje od její sousedky - maminky,

paní Anežka dobře ví, kam za kulturou, třeba i na Dožínky.

Se svou sestrou v tandemu je paní Jana s paní Zdenkou,

při hádání piktogramů vyvinuly píli velkou!

V zadní řadě paní Jarmila,

přidává také informace z rádia.

Další jsou dvě kamarádky paní Anička a paní Mirka,

z jejich vtipných komentářů už mohla vyjít sbírka!

Před nimi paní Anička – co němčinu pak učí,

u cvičení je vždy úspěšná, nikdy jen nečučí!

Paní Helenka s paní Lenkou z obecního úřadu

nemohou se dočkat, až obecní znaky přijdou na řadu!

Paní Jana, když má čas a nehlídá vnoučata,

na trénování paměti je natotata!

Byl to s vámi vskutku příjemný čas,

budu se těšit na podzim, až sejdeme se zas!

Děkuji za vaši aktivitu a spolupráci celkovou,

teď už léto volá, prožijte ho s pohodou!     

                                                                                     

Mgr. Ludmila Makovská, Ústí nad Labem

První pololetí roku 2019 pro mě bylo velmi intenzivní. Založila jsem v Terezíně s MěÚ Klub seniorů a hned jsem udělala seminář Trénování paměti. Plno! 15 seniorů a to mě všichni na úřadu zrazovali, že senioři nikam nechodí. Od té doby už 3 kurzy trénování paměti a vždy plno! Dělám samozřejmě i jiné akce.   

Hláška z lekce "Domov je tam, kde to znám" : Kdyby tulák měl peníze, nazýval by se turistou. (účastník je člen Klubu českých turistů)

 

Jana Vejsadová, Vysočina

V dubnu 2019 mi vyšla další kniha "Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti". V Lidových novinách 30. dubna 2019 na ni vyšla rozsáhlá anonce jako Knižní tip Akademie.

 

Zdeňka Adlerová, Vyškov

Dříve, než jsem si v březnu zlomila nohu, podařilo se mi kromě pravidelných lekcí Hrátek s pamětí pro seniory a dospělé uspořádat jednu "třígenerační" akci Kdo si hraje, nezlobí. Rodiny luštily hlavolamy, hrály deskové hry na podporu koncentrace pozornosti a krátkodobé paměti. Nakonec jsme se všichni procvičili s psychomotorickým padákem.

 

Fotogalerie