Pozvánka na Dílnu knihovníků - trenérů paměti 2017

04.11.2016 09:27

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 25. – 26. dubna 2017 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2017.


Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.

Program:

Úterý  25. dubna 2017 (13.00 – 18.00 hod.)

 • 12.00 –  12.30 – Prezence
 • 12.30 – 12.45 – Zahájení semináře – Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín,
 • 12.45 – 13.00 – Činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti v roce 2016 – Zdeňka Adlerová
 • 13.00 – 14.00 – Paměť a vzdělávání seniorů – Naděžda Špatenková (1 hodina)
 • 14.00 – 14.45 – „Young and Rising up", pedagogické přístupy k různým věkovým skupinám mladých s přihlédnutím na středoškolské studenty – Roman Divín (1 hodina)
 • 14.45 – 15.00 – Přestávka
 • 15.00 – 16.00 – Využití paměťových strategií v programech pro sociálně znevýhodněné – Jana Vejsadová (1 hodina)
 • 16.00 – 17.00 – Reminiscenční divadlo – Jitka Adámková (1 hodina)
 • 17.00 – 17.30 – Má kniha života – Lenka Vráželová (30 minut)
 • od 17.30 – Prohlídka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
 • od 18.30 – Posezení ve valašské restauraci s hudebním doprovodem

 Středa 26. dubna 2017 (8.30 – 14.30 hod.)

 • Praktické zkušenosti z knihoven – osvědčené metody účastníků
  • 8.30 – 9.00 – Zdeňka Adlerová - Učící knihovník
  • 9.00 – 9.20 – Jana Vaculíková – IVU – myšlenkové mapy
  • 9.30 – 10.30 - příspěvky knihovníklů 
 • 10.30 – 11.00 - přestávka
 • 11.00 – 12.30 - příspěvky knihovníků
 • 12.30 – 13.00 Zhodnocení semináře, závěr

Místo konání: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501,  www.mvk.cz
Maximální počet účastníků: 50
Účastnický poplatek: 150

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Janošková, 

Telefon: 734 417 893

e-mail: kjanoskova@mvk.cz – na tento e-mail posílejte přihlášky!!!

Možnosti ubytování

Program ke stažení a tisku