Vítejte na webu knihovníků - trenérů paměti

08.07.2011 13:22

 

V červnu 2011 byla v rámci SKIP - Svazu knihovníků a informačních pracovníků ustanovena samostatná sekce knihovníků - trenérů paměti.

Aktivizační porgramy - trénování paměti a mozkový jogging - mají na půdě knihoven již dlouholetou tradici. O tom svědčí mimo jiné článek paní Jany Vejsadové - býávalé knihovnice z Havlíčkova Brodu a současné profesionální trenérky paměti - na stránkách elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros.

V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic – trenérů paměti, z toho 32 z nich se stalo členy této sekce.

Dosud jsme uspořádali více než 1000 kurzů/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 5700 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci s textem, je při lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny. Předpokládám, že počet knihovníků – trenérů paměti a tím i návštěvníků knihoven se bude zvyšovat. Z čeho plyne můj optimismus?

V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním čí informačním místem, ale stává se kulturním a sociálním centrem všech komunit v dané oblasti. Ne každý čtenář je členem místní knihovny. Naopak. Lidí, kteří nejsou uživateli knihovny, je mnohem více. Komunitní knihovna proto věnuje pozornost nejen svým registrovaným členům, ale celé škále skupin obyvatelstva. V poslední době vzrůstá také úloha knihoven v procesu začleňování sociálně vyloučených či exkluzí ohrožených obyvatel – seniorů, maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných, etnických skupin apod. 

Aktivizační programy – trénink paměti a mozkový jogging patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto činnost.

Tyto stránky vám postupně představí naše trenéry paměti. Najdete zde informace nejen o jejich odbornosti a dosavadní činnosti, ale také o akcích, které připravují. Zajímá vás probelmatika trénování paměti? Potřebujete poradit? Chcete se zúčastnit kurzu, semináře, besedy? Najděte si na stránce Náš tým nejbližšího trenéra/nejbližší trenérku.