Iva Pekníková - Litomyšl

Iva Pekníková - Litomyšl

Trenérka paměti III. stupně

E-mail: peknikova(at)knihovna.litomysl.cz

Pracuje v Městské knihovně Litomyšl, www.litomysl.cz/knihovna, na pozici knihovnice, mimo jiné organizuje Litomyšlskou univerzitu 3. věku.

V knihovně připravuje:

Základní kurz trénování paměti pro seniory, 8 lekcí po 90 minutách.

Pokračovací kurz trénování paměti pro seniory 8 lekcí po 90 minutách.

Dle dohody připravuje programy pro různé skupiny zájemců (veřejnost, studenti, žáci, pedagogové, rodiče na RD…).

Dále spolupracuje se sdružením „Ruka pro život“ Litomyšl - denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením a denní stacionář pro seniory a se Senior klubem Ústí nad Orlicí.

Více informací na www stránkách nebo na uvedeném e-mailu.