Marie Valentová - Chodov

Marie Valentová - Chodov

Trenérka paměti I. stupně
E-mail: marievalentova75(at)seznam.cz
Působím v Městské knihovně Chodov jako knihovnice na dětském oddělení. Mimo to také připravuji a plánuji část akcí naší knihovny.
Informace o připravovaných kurzech na uvedeném e-mailu.