Stanislava Benešová - Nová Paka

Stanislava Benešová - Nová Paka

Trenérka paměti II. stupně
E-mail: npknihovna(at)monix.cz
Pracuje v Městské knihovně v Nové Pace, www.knihovna.munovapaka.cz, na pozici ředitelky.
V knihovně připravuje:

Informace o připravovaných kurzech na uvedeném e-mailu.