Zuzana Slišková - Nitra, SR

Zuzana Slišková - Nitra, SR
E-mail: zuzana.sliskova(at)post.sk
Certifikát trénera pamäti som získala v decembri 2013 spolu s ostatnými kolegyňami – knihovníčkami v Centre Memory v Bratislave.
Pracujem v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre ako knihovníčka.

V našej knižnici prebehli už tri kurzy trénovania pamäti pre seniorov, tento rok v marci začne štvrtý. Cyklus má 10 stretnutí, z nich každé trvá 90 minút. Táto vzdelávacia aktivita je určená seniorom, je bezplatná, jedinou podmienkou je byť čitateľom knižnice. Na konci získavajú všetci účastníci Osvedčenie o absolvovaní. 

Čokoľvek chcete vedieť o trénovaní pamäti u nás v Nitre, napíšte mi.